Vladimír Megre a Nina Megre se zúčastnili Mezinárodního summitu mládeže Nexus 2016 v New Yorku. Nexus byl založen v roce 2011. V dnešní době prezentuje perspektivy a naděje mladé generace a na svých akcích shromažďuje aktivní lidi z celého světa, kteří přijíždí, aby diskutovali, poznávali nové směry a projekty a řešili společné úkoly.

zusuj7folhg

Jste všichni čtenáři mých knih? Takže víte, co se odehrálo v tajze během setkání s Anastasií. Poprvé jsem se setkal s jevem, kdy člověk nejen mluví o budoucnosti, ale také ji modeluje a to všechno se pak vtěluje do reality. Nejvíce ohromujícím tvrzením Anastasie bylo následující: „Přenesu lidi přes úsek času temných sil.“ Pro mnohé to znělo neuvěřitelně. Ale teď vám povím o tom, co se odehrává v Rusku. Ano, Anastasia přenáší lidi přes úsek času temných sil. A teď vidíme, jak se to odehrává.

Po přečtení knih čtenáři založili nejprve deset rodových osad. Po roce už jich bylo dvacet. Za další rok – kolem 60. Podle dnešních údajů je v Rusku více než 370 rodových osad. Ne rodových statků, ale osad, jež tvoří rodové statky.

Také mam rodový statek. Ještě není zcela zařízený, nemám tam dům. Je to však prostor, který je pro mě nejmilejší. Z jedné strany mám souseda – doktora ekonomických věd, poslance Státní dumy třech volebních období. Na druhé straně je sousedka – známá klenotnice, nedávno porodila dítě. Před zraky mnohých lidí tam vznikají krásné nové osady. Nepodobají se těm vesnicím, které existují v Evropě, Americe nebo Rusku. Jedete silnicí a vidíte ukazatel „Osada Rodnoje“. Odbočíte tím směrem, jedete dál, ale neuvidíte domy, které by stály blízko sebe, jak je to v Americe nebo Rusku. Vidíte jen osázené zelené plochy. Ale za každou stojí dům, někde velký a někde úplně malinký. Jsou to osady nového typu.

Proti Rusku byly vyhlášeny sankce. V důsledku se zvedly ceny. Jsou tam problémy s prací, porostla nezaměstnanost. Ale lidí, kteří žijí v osadách, se tyto sankce nedotkly. Co víc… Rozumíte, oni nikdy nepůjdou pracovat za nízký plat. Nepotřebují to, jelikož vše dokáží získat na svém hektaru. Kdo potřebuje peníze, může je získat. Komu jde pouze o potraviny, může si je vypěstovat. Došlo k neuvěřitelným věcem: tito lidé vyřešili otázku, kterou dodnes nedokáží vyřešit celé státy. Například já mám svůj hektar v rodové osadě, která čítá 300 rodin. Jsou to všechno sousedé, kteří se navzájem znají, mají společný cíl. V ruských vesnicích a obcích jsou problémy se zdravotnictvím. Ale v této rodové osadě je lékař, který všem pomáhá a neodmítne žádného souseda. Jsou tam dvě zdravotní sestry, učitelé a člověk, který vyučuje společenský tanec. Přijel jsem na několik dní do Ameriky a oni mezitím pořádají letní tábor, věnují se výuce cizích jazyků, společenským tancům a bojovému umění. Nejdůležitější je to, že počet těchto lidí stále roste.

Teď nechci mluvit jen o hmotných záležitostech. Vždyť se podívejte, co udělala Anastasia. Mnohým lidem prodloužila život. Mohl bych vyprávět spoustu neuvěřitelných příběhů. Například tento. Přišel do osady, v níž mám svůj prostor, více než osmdesátiletý člověk a říká: „Chci tady koupit 1 hektar půdy a založit rodový statek.“ Koupil si půdu a na další věci už neměl peníze. Když mi o tom pověděli, nasedl jsem do auta a jel jsem za ním. Chtěl jsem vědět, o co usiluje, na co spoléhá? Vždyť sám nic nedokáže. A on mi odpověděl: „Vladimíre, napsal jsi knihy, protože jsi potkal svou Anastasii. Také jsem jí uvěřil. Koupil jsem tuto půdu a vybuduji na ní rodový statek.“ Ptám se ho: „Proč?“ Odpověděl mí: „Protože ke mně také přijde má Anastasia.“ Ale nejneuvěřitelnější je to, že k němu skutečně přišla jeho Anastasia. Je to o 20 let mladší žena, která se o něm dozvěděla a přišla za ním. Vzali se. Tato žena mu pomohla postavit pěknou roubenku s krásnou pecí. A tento pár začal žít nový, zajímavý život. Před nedávnem muž zemřel, ale manželka ho nenechala pohřbít na hřbitově. Pohřbila ho na rodovém statku a každý den s ním komunikuje. Je to jeden z mnoha příběhů. Zdá se mi, že myšlenka rodových statků na tyto lidi nějak zapůsobila a oni si prodloužili život.

Já jsem ze začátku nevnímal Anastasii jako silnou osobnost. Ale teď si stále více uvědomuji, že ona dokáže modelovat budoucnost a vtělovat ji do reality. Víte, jaké působení je nejsilnější na světě? Je to když člověk vlastními skutky působí na společnost, dokáže ovlivnit množství lidí. Anastasia řekla: „Napíšeš knihy.“ A knihy jsou na světě. Pak řekla: „Tyto knihy povolají za sebou lidi a oni začnou realizovat toto a tamhleto.“ Stalo se. Ale nejzajímavější bylo, když řekla, že začátkem nového tisíciletí prezident Ruska vydá nařízení, podle něhož začnou lidem přidělovat 1 ha půdy zdarma. Uběhlo 15 let a prezident Ruska vydal nařízení o přidělení 1 ha půdy zdarma. Pravda je, že tuto půdu přidělují na Dálném východě. Je to daleko. Nicméně mluví se o tom, že od příštího roku toto nařízení bude platit po celém Rusku. Před několika lety byl v Bělgorodské oblasti schválen „Zákon o Rodových statcích“. Lidem se tam přiděluje půda.

Samozřejmě tento proces neprobíhá hladce. Anastasia čelí velké opozici. Také o mně píšou spoustu negativních informací na internetu. Již se čtyři biskupové vyjádřili na toto téma a řekli, že je to všechno pohanství. Myslím, že církev byla dezinformována. Mým duchovním učitelem byl mnich, opat kláštera Trojicko-Sergijevské lávry otec Feodorit. Má matka mě nechala pokřtít a vždy chodila do kostela. Nemám nic proti pravoslaví. Ale teď, když vidím, že někdo, kdo se prohlašuje za duchovního a pravoslavného, mluví o pohanech s opovržením, tak pro mě tato osoba ihned ztrácí veškerou duchovnost, třebaže má vysokou hodnost. Kdo jsou pohané? Především jsou to naši prarodiče. Náboženství v Rusku existuje kolem 1000 let. Pohanství však existovalo 30 000 let. V rozhovoru s duchovní osobou jsem se ptal: „Jak je možné přijít k Bohu a při tom zavrhnout všechny prarodiče, kteří byli blíž k Bohu, než jsme my dnes? Vždyť oni žili v původních pramenech. A proč se chováme k pohanům s takovým opovržením? Co špatného udělali?“ Říká se, že uctívali přírodu. Já jsem ale našel jinou informaci: pohané nedělali z přírody modlu, oni ji milovali. Znali ji možná vice než dnešní biologové. Ale když máme špatný vztah k našim prarodičům, pak zrušme celou biologii. Právě tento špatný přístup k minulosti a svým prarodičům dokáže ničit cele státy, lidi a celé rasy. Tady je historický příklad.

Začal jsem studovat Ájurvédu. Indové neřekli, že je to něco špatného, že je to mastičkářství. Převzali znalosti svých předků, 7000 let staré, a začali je studovat na univerzitách. A co se stalo? Jedou k nim lidé z různých zemí, z Ruska, Ameriky, Evropy, a nakupují jejich léky vyrobené z bylin. Zjistil jsem, že tam jezdí velké množství Rusů, máme teď totiž vážné problémy ve zdravotnictví.

Podobně přistupují ke svým předkům také v Číně. A podívejte se na demografickou situaci. Čína, Indie a Japonsko, kde existuje kult předků, tvoří téměř polovinu obyvatelstva zeměkoule. Čína má více než miliardu obyvatel, Indie také. Klidně se chovejte ke svým předkům špatně. Pak zůstane jen Indie, Japonsko a Čína… Samozřejmě se tak nestane, protože budou rodové statky v Americe, v Rusku.

V mé páté knize je kapitola „Závody v odzbrojení“. Ten, kdo ji četl, si určitě vzpomene na příběh malé holčičky, které se nelíbilo, že její otec, jenž pracoval v armádě, často odjížděl z domova, po dlouhou dobu seděl u počítače a prohlížel si obrázky nových raket. A tak je zničila svou myslí. Popsal jsem to, aniž bych tomu uvěřil. Teď ale věřím, protože se dívám na děti, které se rodí na rodových statcích. Jsou to silné děti. Nicméně vůbec nechci, aby se vyhazovaly do povětří rakety nebo něco dalšího. Ať raději vznikají rodové statky v Americe, v Rusku, Evropě a Japonsku. Ať si lidé vyměňují zkušenosti, jak lépe hospodařit nebo jak uchovat lásku v rodině.

Také vám musím sdělit, že vyšlo několik knih, v nichž se pojednává o Anastasii. V Americe existuje několik webových stránek s názvem vladimirmegre, s nimiž nemám nic společného. A když jsme se obrátili na majitele těchto domén, aby se vzdali těchto stránek, požádali nás o 10 000 dolarů. Také se v Americe vydávají moje knihy, za které nedostávám žádný honorář, jelikož nevím, kdo je vydává.

Existuje jediná organizace, jejíž prostřednictvím můžete získat nejdůvěryhodnější informace. Je to Fond kultury a podpory tvorby „Anastasia“. Tady jsou mé webové stránky (vmegre.com). Existuje i skupina na facebooku.

 

Odpověď na otázku ohledně ilegálních knižních vydání a webových stránek.

Je třeba si s těmito lidmi promluvit. Vždyť se nechovají dobře. Dezinformují čtenáře. Zakládají webové stránky. Nabízejí padělané cedrové výrobky. Přece porušují zákon. Nejhorší je to, že přerušili spojení s lidmi z Ruska, se mnou. Dostávám mnoho dopisů ze všech států, vyjma Ameriky. Myslím, že je třeba tuto otázku vyřešit. Při své loňské návštěvě New Yorku jsem koupil v obchodě tuto knihu. Smlouva na toto vydání vypršela už před pěti lety. Avšak knihy se stále vydávají. Jsou v knihkupectvích i dodnes. Tito vydavatelé přerušili spojení mezi autorem a čtenáři. Ale dost o nich mluvit. Na příští rok mám v plánu přijet s delegací z Ruska a navštívit rodové statky v Americe.

 

Zdroj: vmegre.com

Překlad: Zvonící cedry

Foto: Robert Fogarty/”Dear World”

Tags:
  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

57 + = 65

Zvonící cedry Ruska | © 2021 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account