1. Hodnoty a principy činnosti Rodné strany
2. Cíle Rodné strany
3. Úkoly Rodné strany
4. Realizace cílů a řešení úkolů

1. Hodnoty a principy činnosti Rodné strany

My, Rodná strana, jsme přesvědčeni, že:

LÁSKU můžeme udržet věčnou jen v místě Rodového statku, usedlosti, na rodné půdě.
BLAHOBYT je především stav blahosti, stav lásky, kterého lze dosáhnout pouze na svém Rodovém statku.
ŘÍZENÍ je třeba stavět na takovém principu, aby každý mohl řídit svůj život.
VZDĚLÁNÍ by mělo napomáhat celistvému vývoji osobnosti a mělo by být nasměrováno na rozvíjení obrazného myšlení, na vytváření osobních a kolektivních obrazů a jejich ztělesňování.
VLAST může člověk pocítit a pochopit, když bude sám zařizovat a zdokonalovat její malý kousek.
Činnost státu, veřejných organizací a každého obyvatele musí směrovat ke zlepšení ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Rodná strana říká, že každý ČLOVĚK je svojí povahou tvůrce a sám vytváří vlastní osud.

Člověk, který usiluje o VYTVOŘENÍ Prostoru lásky, je Rodný.
RODOVÝ STATEK, USEDLOST – je kousek Vlasti, který je možné dědit, tudíž zachovat ho navždy pro potomky. Rodový statek, jako i svou vlast, nelze koupit ani prodat. Produkty vyprodukované na Rodovém statku nepodléhají daňovým zákonům. Rodový statek – je Prostor lásky. Rostliny, zasazené z dobré vůle, v sobě uchovávají energii Lásky. Potomci Rodného to cítí a pokračují v započatém díle, vylepšují svůj prostor z pokolení na pokolení.
Rodná strana říká, že Ústavní právo na život člověka, jeho zdraví, práci, domov atd. musí být prakticky realizováno a právně zakotveno v podobě zákona, zajišťujícího každému občanovi půdní parcelu na založení Rodového statku – parcela, na které může občan postavit dům, vysadit sad a vychovat své děti.

Obrazy RODOVÉHO STATKU, LÁSKY, BLAHOBYTU, ŘÍZENÍ, VZDĚLÁNÍ, VLASTI, ČLOVĚKA A TVOŘENÍ představují ideologii Rodné strany a základy nového světonázoru ve společnosti.
Rodná strana je připravena spolupracovat se všemi občany státu, veřejnými i náboženskými organizacemi, fondy i politickými stranami, jejichž činnost směřuje ke zdokonalení životního prostředí.

2. Cíle Rodné strany

1. Vytváření podmínek pro realizaci celistvé koncepce pro návrat životního stylu a obřadů schopných udržet v rodinách věčnou lásku.
2. Zlepšování životního prostředí.
3. Vytváření základů blahobytu ve státě, který harmonicky spojuje rodiny, jež vždy žijí v lásce, v pevném zdraví, dostatku a čistém životním prostředí.

3. Úkoly Rodné strany

Abychom dosáhli stanovených cílů, my, Rodná strana, si klademe následující úkoly:

1. Uzákonit právo každé rodiny na půdní parcelu o rozměru jednoho hektaru a více – Rodového statku – pro vytvoření rodinného Prostoru lásky – malé Vlasti pro budoucí potomky. Vlast se nesmí kupovat, prodávat (být v zástavě nebo se pronajímat), zatěžovat se daněmi, dělit mezi dědice, vyvlastňovat na potřeby státu.
2. Obnovovat životní prostředí sjednocením politických, veřejných a ekonomických sil, včetně různých vyznání.
3. Změnit vědomí a spotřebitelský přístup lidí, očekávající od vlády a orgánů různých úrovní řešení, různé druhy podpory a pomoci, na aktivní osobní angažovanost každého občana státu v zlepšování jak svého vlastního života, tak i života celého státu. A jako výsledek – pochopení toho, co znamená Vlast pro každého dnes žijícího člověka a pro budoucnost celé Země.
4. Vytvořit nové podmínky pro působení lidí, na nichž bude záviset kvalita, správné načasování a aktuálnost přijetí zákonů a souvisejících předpisů, které ovlivňují úroveň nezávislosti, bezpečnosti a blahobytu celého státu.

4. Realizace cílů a řešení úkolů

Rodná strana navrhuje realizovat cíle a stanovené úkoly prostřednictvím:

• Vytvoření a realizace nových zákonů, zavedení národních svátků, které aktivují ducha a náladu lidí.
• Založení nových obcí tvořených Rodovými statky.
• Vytvoření životních podmínek v každé osadě nového typu podle principu soběstačnosti a ekonomické nezávislosti každé rodiny.
• Vytvoření nového typu škol, které umožní zrychlování mysli dítěte, rozvíjení jeho uvědomělosti a tvořivosti.
• Vytvoření návrhu a přijetí Zákona na obnovu životního prostředí, který umožní každému občanovi státu podílet se na zlepšování životního prostředí v místě, které obývá, a také v celé zemi.
• Vytvoření návrhu a prosazení Zákona o rodině a lásce, který napomůže na zákonodárné úrovni zakotvit principy zachování rovnováhy sil, zdraví a blahobytu rodiny. Tyto principy budou přímo spojeny s jednoduchými způsoby výchovy v každé rodině lásky ke všem pokolením, zemi, vlasti, dobré řeči a všemu živému.

Rodná strana si dává za úkol zlepšovat morálku, zvyšovat hodnoty rodiny prostřednictvím jednoduchých činností a účasti samotných lidí v národních záležitostech, pozvednutím ducha a významu každého, projevem síly lásky. S návratem lásky do rodiny se časem vytratí potřeba dětských domovů, domovů důchodců a invalidů, potřeba nadměrného financování nemocnic a zvyšování důchodů atd. Rusko zbohatne díky zvýšení počtu zamilovaných a šťastných lidských tváří z řad rodin, které mohou vyzařovat štěstí a lásku jen v podmínkách hojnosti a komfortní spoluexistence všech členů rodiny.

Uzdravení morálky, rozvoj zdravých, šťastných a upřímných vztahů, pevná láska v rodině by měla převažovat v reklamě všech médií po celém státě. Porozumění a úcta k láskou naplněným lidem přivede k potřebě rodiny žít v takovém prostředí, které by nejen uchovávalo sílu jejich citů, ale také ji zmnožovalo.
V Rusku je to možné cestou přijetí Zákona o rodových statcích bez globálních investic. Tento zákon zakotví základy zřízení, získání a rozvoje Rodového statku – parcely o rozměru hektaru a více, kterou stát přidělí každému občanovi s právem dědičnosti, ale bez práva koupě nebo prodeje. Výběr parcely, její uspořádání včetně stavby rodinného domu, rybníka, výsadby sadu, lesu, by mělo být podle uvážení každého občana a na jeho osobní náklady.

Tímto dojde ke snížení státních výdajů na sociální a kulturní zabezpečení rodin, na zdravotnickou péči díky přirozenému zlepšení zdravotního stavu, zdravé výživy atd., jelikož život na Rodovém statku vede ke zvyšování úrovně vědomí, zdraví a blahobytu člověka. Rodový statek bude v podstatě malou vlastí každé ruské rodiny.

Pro propagaci myšlenky Rodových statků, výměnu zkušeností a hledání své polovičky pro založení rodiny i života v Rodových osadách, jež tvoří tyto statky, Rodná strana plánuje na každé své konferenci a sjezdu pořádat koncerty a organizovat setkání pro založení pevných a láskyplných rodin.

Symbol Rodné strany – Šťastné oči

 

Zdroj: https://xn--80ah3afceo.xn--p1ai/index.php/2013-03-26-20-55-39/2011-01-09-13-27-01.html

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

+ 10 = 13

Zvonící cedry Ruska | © 2021 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account