V srpnu tohoto roku se chystáte na svou první cestu do Finska. Co byste chtěl vzkázat finským čtenářům?

S velkou vděčností a nadějí jsem přijal pozvání do Finska. Stále mám pocit, že toto setkání bude významné nejen pro finské čtenáře. A nestane se to z důvodu, že tam povím něco senzačního, nějaké nové výroky od Anastasie. Jedu tam s nadějí a jsem si jist, že na této konferenci se prostřednictvím znaků, kterým říkáme písmena, ze spojení našich společných slov a vět zrodí nový impulz, který inspiruje lidi v mnohých zemích k tvořivým procesům. Svět je v dnešní době zahlcený zprávami o teroristických útocích, o válkách a společenských konfliktech. Čím více o nich mluvíme, tím více je posilujeme vlastní energií. Lidé potřebují něco pozitivního.

5VK7tpoY4MWB32LTzv6Nea_1

Vybízím všechny účastníky konference, aby se naladili na pozitivní vlnu a mluvili jen o krásné budoucnosti, která si již teď malinkými, ale odolnými klíčky proráží cestu v Rusku, Bělorusku, v Kazachstánu a na Ukrajině. Získává pochopení mezi lidmi různých národností, různého postavení či náboženského vyznání.
Co je to Rodový statek? Především je to evoluce způsobu života jednotlivého člověka a lidstva celkově. Je to nové zřízení světa. Anastasiina slova nadchla mnohé lidi pro tvoření. Tisíce ruských rodin dokázaly pozitivní vliv projektu Rodových statků v praxi. Již půldruhého tisíce rodin podepsalo Deklaraci o Rodových statcích. Další podpisy přibývají. Přeji hodně úspěchu a nadšení všem stejně smýšlejícím lidem, kteří vytváří krásný životní prostor ve svých zemích a na celém světě.

Mnozí čtenáři zastávají názor, že knihy o Anastasii jsou tím nejlepším, co jim přišlo do rukou. Jiní si naopak myslí, že to všechno je výmysl. Co byste odpověděl čtenářům, kteří se ptají, zda Anastasia existuje ve skutečnosti?

Anastasia existuje. Co víc, tvoří. Udělala významný sociální objev, který získává stále více lidských duší a srdcí. To díky Anastasii již v Rusku existuje přes dvě stě Rodových osad, které tvoří Rodové statky.
Rodový statek – je národní idejí Ruska. Rodový statek je pozemek o rozloze alespoň 1 ha, jehož předurčením je vytvoření malé vlasti pro děti, vnuky a pravnuky. Tento pozemek nepodléhá zdanění. Je poskytován na doživotí, s právem dědění a bez práva na prodej. Rodový statek je filozofie života, která vytváří pevné rodiny jako základ vzkvétajícího státu.

Anastasia existuje ve fyzické rovině a zároveň se vznáší v podobě krásné energie, jež inspiruje lidi k vytváření překrásné budoucnosti, která se již vtěluje do hmoty. Nicméně otázka Anastasiiny existence ještě dlouho bude aktuální, obzvlášť pro některé lidi. Představte si člověka, jenž žije v přepychovém bytě a je dobře zajištěný. Příbuzní, přátelé a známí ho považují za úspěšného a rozumného člověka, který si správně zařídil život. Avšak najednou si jeho žena přečte knihy z edice „Zvonící cedry Ruska“, pochopí jejich podstatu a řekne svému úspěšnému muži: „Můj drahý, naše prostředky a energii posíláme špatným směrem. Co po nás zůstane dětem? Chátrající byt? Shromážděné prostředky, které mohou jednoho krásného dne zmizet? Potřebujeme vytvořit živý prostor lásky, svůj Rodový statek, kde bude sad, rybníček, květinové záhonky, které nás potěší na jaře a po celé generace budou radovat naše potomky.“ Zdaleka ne každému se zalíbí podobná slova, protože málokdo se dokáže podívat na svůj způsob života kriticky a uvědomit si, že není nejmoudřejší. Proto také vzniká odpověď, že všechno je to nesmyl, že Anastasia neexistuje.

Anastasia_1

Kandidát ekonomických věd, docent Lomonosovovy univerzity v Moskvě M. Pavlov otázku „Kdo jsi, Anastasie?“ komentuje takto. „O existenci hlavní postavy knih Vladimíra Megreho Anastasie kolují nejrůznější teorie:

„Pro Megreho pracují nějaké tajné ústavy.“ Jinými slovy odborníci těchto ústavů se vzdávají svých kandidátských a doktorských titulů, mezinárodních ocenění ve prospěch Megreho. Proč najednou? A proč tyto ústavy nepracují pro vládu svých zemí?
„Anastasia je jakási bytost z jiných světů.“ Zajímavé je, jak mohou v jiných světech znát náš život tolik detailně?
„Anastasie neexistuje. Megre ji vymyslel.“ V tom případě je Megre génius. Stvořit obraz, který by připoutával miliony lidí, se málo komu podaří. Tento obraz přichází s celou řadou originálních myšlenek, které získávají stále více vědeckých potvrzení a odůvodnění. Pokud by Megre uznal, že Anastasia je obraz, který vytvořil, sklidil by všechny vavříny. Avšak Megre prohlašuje: „Anastasie existuje.“

Kde čerpáte sílu pro svou práci, která byla tolik kritizována?

To nebyla kritika. Byly to výmysly, neopodstatněná obviňování. Záměrně se šířily absurdní příběhy o tom, že všichni čtenáři mých knih jsou sektáři. Avšak tyto řeči vyvrátili teologové. Neskrývám, že bylo pro mě těžké pozorovat, jak jsou mí čtenáři neopodstatněně uráženi. Ale protiváhou těmto urážkám jsou statisíce nadšených dopisů, které jsem dostal. Ruští bardi napsali více než pět set písní věnovaných postavám z knih. Malíři namalovali velké množství obrazů. A v určitou chvíli jsem začal chápat, že síly, které se věnují štvanici, kompromitují samy sebe, jelikož to nejdůležitější řekl největší kritik, kterým je lid.

Vladimíre Nikolajeviči, myslíte si, že myšlenky, které jste vyložil v knihách, mohou přispět k urovnání konfliktů, jež se dnes odehrávají ve světě?

Samozřejmě že ano. Festivalu „Zvonící cedry Ruska“, který proběhl v Moskvě a byl věnován Rodovým statkům, se zúčastnili čtenáři z mnohých zemí. Byli to lidé různých národností, odlišného sociálního postavení a náboženského vyznání. Avšak společná myšlenka je spřátelila, chovali se jako jedná velká rodina a prožívali radost. V současné době se ve světě nahromadilo velké množství negativní energie, smrtících zbraní. A nehledě na tisíciletá úsilí diplomatů různých zemí arzenál těchto zbraní se stále zvětšuje a zdokonaluje. Co nás čeká v budoucnu?
V kapitole „Závody v odzbrojení“ Anastasia pověděla, jak se malé dívence, dceři vysoce postaveného důstojníka, nelíbilo to, že její otec často sedí u počítače, dívá se na rakety, bomby, zkrátka zbraně. A tak v nepřítomnosti otce přišla k tomuto počítači, začala se dívat na vyobrazení bomb a silou své mysli je vyhazovala do povětří. Tímto vytvořila situaci, kdy se jako nejohroženější země staly ty, které disponovaly největším počtem zbraní. Tak je donutila, aby se postavily do čela závodu v odzbrojení. Podrobněji se o tom dočtete v pátém dílu „Kdo vlastně jsme?“.
Na první pohled tato situace působí fantasticky, avšak nespěchejte se závěry. Mnohé, o čem mluví Anastasia, dokonce i to nejneuvěřitelnější, se začíná projevovat v reálném životě. Anastasia říká, že i ten nejdokonalejší počítač je jako primitivní protéza lidského mozku. A máme hackery, kteří se nabourávají do počítačových systému. To, co teď funguje pomocí počítačových programů, teoreticky lze vytvořit pomocí lidské mysli. A je možné, že v tuto chvíli si malá dívenka s neobvyklými schopnostmi již prohlíží na monitoru vyobrazení bomb a střel.

Co byste popřál finským čtenářům?

Všem svým čtenářům včetně finských přeji, aby byli šťastní a dokázali vytvořit překrásnou budoucnost, o níž vyprávěla Anastasia. Avšak si myslím, že samotná slova nestačí.
Ještě bych chtěl pomoct těm, kteří zatím nepotkali svou lásku. Na webových stránkách www.anastasia.ru je rubrika pod názvem „Žena – Bohyně“. Tato „seznamka“ se podstatně liší od všech podobných stránek na světě. Jsou tam inzeráty mužů a žen různého věku, kteří hledají své životní partnery, aby společně vytvořili pro své děti, vnuky a pravnuky Rodový statek. Ve svých inzerátech právě takto píšou: „Hledám svou polovičku pro vytvoření Rodového statku.“ Mnozí z nich si již pořídili pozemek. Můžete se s nimi seznámit na webových stránkách, začít si psát nebo se navzájem navštívit.

Hodně štěstí!
Vladimír Megre

 

Zdroj: vmegre.com

Překlad: Zvonící Cedry

Foto:

https://m.delfi.ee/galeriid/?id=160841

https://hidastaelamaa.fi/2015/06/vladimir-megren-unelma

Tags:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

÷ 10 = 1

Zvonící cedry Ruska | © 2024 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account