Zvolené téma obsahuje celkem 0 odpovědi. Do diskuze (1 diskutujícího) se naposledy zapojil uživatel  Anonymní uživatel a poslední změna proběhla před 10 roky, 1 měsícem.

 • Autor
  Příspěvky
 • #4413 odpověď
   Anonymní uživatel

  Milí známí i neznámí přátelé!
  Milí spolutvořitelé Sítě života!

  Uplynul rok od chvíle, kdy jsme spolu s Anou, Ajrou a skupinou VITAAA organizovali první kongres Sítě života v Lendavě. Mluvili jsme tehdy o dvouletém rytmu našich společných setkání: nacházíme se tedy v půli mezi nimi. Považuji to za nejvyšší čas k tomu, abychom začali diskutovat, kde se momentálně nacházíme, jaké jsou vyhlídky našeho společného působení v budoucnosti atd. Toto je můj příspěvek k úvahám – napsaný zcela osobně. Doufám, že vás jím potěším a že tak můžu napomoci při vytváření společné báze, která nás v našem procesu posune dál.

  Po rovných 30 letech téměř nepřetržitého nasazení v oblastech litopunktury, léčení Země, geomantie, proměn Země atd. jsem v průběhu posledního roku dospěl na konec, který považuji za nový začátek. Směr, kudy to pro mě, nebo možná i pro nás pro všechny, jde dál, jsem se pokusil vyjádřit prostřednictvím manifestu geokultury, který jsem vám rozeslal v zimě. Jde o to, aby geomantie byla začleněna do širšího konceptu, do vize civilizace na Zemi, geokultury, která bude sladěná s vícedimenzionálním zemským kosmem, se všemi jeho bytostmi i se smyslem lidské existence.

  Cesta od geomantie ke geokultuře vede hlubším vtělením naší kreativity v předivu života, ať už na duchovní nebo společenské úrovni. Mám pocit, že to nové, co vzniklo v procesu proměn Země a člověka (pro společnost stále ještě neviditelném), se chce hlouběji manifestovat na citové i materiální úrovni každodenního života – je to obtížný úkol, k němuž dosud neznám klíč (ačkoli se domnívám, že vzhledem k naší kreativitě ho již držíme v ruce).
  Domnívám se, že obecná potíž této chvíle spočívá v tom, že většina lidstva ignoruje kosmický impuls k proměně odcizeného způsobu existence, a zůstává tak poutána na mizející strukturu světa. K tomu podstatně přispívá strach panujících světových elit z toho, že ztratí kontrolu nad světem – tedy jsou mobilizovány síly, které jsou schopny poutat lidi na rozum a hmotu tak pevně, jak je to jen možné.

  Samozřejmě, že my „alternativci“ se těmito silami nenecháme zmást – jenže – tyto síly se mezitím naučily mluvit řečí duchovních hnutí, včetně hnutí geomantického, a využívat kanály nadsmyslové komunikace, které třeba používáme i my. Používají tuto záludnou „technologii“, aby nás „vědoucí“ zmátly a přivedly do vzájemných sporů.
  Jsme předurčeni k tomu, abychom se stali oběťmi svých vlastních nástrojů? Jistě ne: to vše se děje proto, aby nám bylo pomoženo k větší jasnosti, k tomu, abychom se naučili rozlišovat kvality …

  V důsledku rafinovaného působení těchto sil odcizených Podstatě vyvstává nebezpečí, že procesy proměny Země budou zastaveny. V této hrozící patové pozici obdržely, podle mého vnímání, jisté síly/inteligence kosmické povolení k tomu, aby vstoupily do procesu proměny na Zemi. Podle mých poznatků se jedná o vysoce účinné síly:
  Za prvé jde o síly, které lze označit jako „andělé temnoty“. Jsou schopné nastavit lidstvu zrcadlo tak, aby se nemohlo vyhnout vlastnímu stínu. Žádná maska ani ochrana nepomůžou proti jejich záměru. Ukáže se pravda odcizeného světa, která je zatím ukrývaná – na osobní i kolektivní úrovni.

  Jediné, co podle mého názoru pomůže, je být spojen s vlastním bytostným jádrem, být ukotvený v míru a být pravdivý. Potom se nás jejich moc nedotkne. Dotkne-li se nás, znamená to, že něco s námi není v pořádku. Co v takovou chvíli pomůže, je jít do proměny, modlit se a prosit o božskou milost.

  Za druhé jde o působení jistého druhu mimozemských elementárních bytostí, které se pohybují v rojích, a jsou to tedy skupinové bytosti. Jsou schopny spouštět procesy proměny tam, kde se nám to zdá nemožné. V jednom snu se mi například představily tak, že zpívaly píseň o rozpadu východního bloku na konci 80. let. William Bloom je nazývá „Christ Sparks“, neboť se mu ukázaly jako průvodci Kristovy bytosti v éternu. (Jeho kniha téhož názvu vyšla v r. 1995 v nakladatelství Findhorn Press.) Tyto bytosti jsou silou uskutečnění nového, působící nezávisle na nás lidech.

  Můj návrh pro následující tři měsíce je takový, abychom se navzájem hlouběji spojili, mimo rámec našich geomantických zájmů a v souladu s potřebou okamžiku.
  Večerní meditace ve 21 hodin na podporu uzdravení mé dcery a spolupracovnice Ajry se nádherně rozvinula. (Skupina z nás ji prováděla po celý měsíc.) Navrhuji, abychom v tom denně pokračovali – už bychom se ale nesoustředili na Ajru, ale na podporu míru v nás a kolem nás. Ztišit a zastavit se ve světě, který se převrací naruby, považuji za stěžejní úkol.

  • Sedněme si společně každý večer alespoň na 15 minut a uchovávejme po tu dobu ticho v sobě a následně i ve světě.
  • Na začátku meditace by se měl každý účastník spojit s pěti osobami, které se také účastní nebo které si k tomu přeje přizvat. Tím vznikne každý večer jinak upředená síť. Žádoucí je i spojení s jinými dimenzemi a bytostmi.
  • Podle citu a potřeby lze do meditace začlenit jisté specifické obsahy, které nebudou sloužit osobním cílům. (S Anou jsme například navrhli, aby každý čtvrtek bylo navíc ještě podporováno uzdravení Ajry.)
  • Co se týče času, měli bychom ignorovat časové oddělení a meditaci provádět ve 21 hodin místního času.

  My ze skupiny VITAAA právě tesáme geopunkturní kruh nazvaný „Bod míru“ s 24 kosmogramy k tématu vnitřního míru. Tento kruh bude představen příští týden uprostřed největšího slovinského nákupního centra BTC City v Lublani. Navrhovaná meditace tím dostane konkrétní ukotvení.
  (Naše měsíční meditace běží dál nezávisle na konkrétní hodině – pokud se jí chcete účastnit.)
  Srdečně zdraví a hodně zdaru na cestě přeje

  Marko Pogačnik, 12.8.2009

  Přeložil Radomil Hradil

  Zdroj: Spirala.cz

Odpověď na: Výzva od Marka Pogačnika
Osobní informace:
5 × 1 =

Zvonící cedry Ruska | © 2019 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account