Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 13 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4186 Odpovědět
   namu
   Člen

   ŽÁDNOU PANIKU – PRAVDA O PTAČÍ CHŘIPCE, H5N1, AIDS A OČKOVÁNÍ.

   Rozhovor s virologem Dr.rer.nat. Lankou z 27.10.2005 byl převzat z německého internetového časopisu FAKTuell a vyšel česky v knize Jo Conrada „Počátky“, vydaném v nakladatelství Paprsky (květen 2006).
   Od téhož autora vyšly již dvě knihy: „ROZUZLENÍ. O vesmírných souvislostech a proč nám jsou utajovány“ – a „SOUVISLOSTI. Co není v pořádku v našem světě“.
   http://www.FAKTuell.de
   http://www.paprsky.de

   FAKTuell vydalo knihu o Nové medicíně Dr. Hamera s názvem „rotes faktor-L Buch“, která v září 2006 vyjde i v angličtině.

   ROZHOVOR S DR. LANKOU O PTAČÍ CHŘIPCE :   Pane doktore Lanko, jsme zde v našich krajích ohroženi ptačí chřipkou?

   Pouze nepřímo. Příští rok se dá očekávat silný pokles porodnosti.
   Podle sdělovacích prostředků by měly všechny vrány a všichni čápi zahynout na ptačí chřipku. Na to bychom se měli připravit.

   Myslíte to vážně?

   Tak vážně, jako že nás údajný virus H5N1 ohrožuje pračí chřipkou. Opravdové nebezpečí či katastrofa spočívá v něčem zcela jiném.

   A v čem podle Vás spočívá to nebezpečí či katastrofa?

   Spočívá v tom, že jsme si odvykli používat rozum.
   To je to opravdové nebezpečí neboli katastrofa. Politika a sdělovací prostředky si dovolují předkládat nám lži o čemkoliv, například o tom, že se tažní ptáci v Asii nakazili smrtelným, nebezpečným virem.
   Tito smrtelně nemocní ptáci pak celé týdny letí, uletí tisíce kilometrů, potom nakazí v Rumunsku, Turecku, Řecku a jinde slepice, husy a jiné opeřence, se kterými neměli žádný kontakt, a ti hned onemocní a umřou.
   Ale ti tažní ptáci nezahynou, nýbrž letí dál.
   Kdo tomu věří, ten věří i na to, že děti nosí čáp. A převážná část lidí v Německu skutečně věří na ohrožení ptačí chřipkou.

   Ptačí chřipka tedy podle toho vůbec neexistuje?

   Od konce 18. století byla u drůbeže pozorována onemocnění v zařízeních hromadného chovu: zmodrání hřebínku, snížená nosnost vajec, zplihlé peří a někdy i úhyn. Těmto onemocněním se říkalo ptačí mor.
   V dnešním hromadném chovu drůbeže zvláště při chovu kuřat a slepic v klecích, umírá denně mnoho zvířat v důsledku nepřirozených a špatných životních podmínek.
   Později se těmto důsledkům nepřirozeného chovu už neříkalo ptačí mor, nýbrž ptačí chřipka. Už celá desetiletí zažíváme, jak se tvrdí, že příčinou je nakažlivý virus, aby se odvedla pozornost od skutečných příčin.

   Takže těch 100 miliónů zvířat, která údajně zahynula na ptačí chřipku, zemřela ve skutečnosti díky stresu anebo nedostatku a na otravu?

   Ne! – Když slepice snáší málo vajec nebo jí zmodrá hřebínek a pak se navíc otestuje jako H5N1 pozitivní, jdou do plynu i všechny ostatní slepice. Tak došlo k těm 100 miliónům ptáků, údajně zahubených virem H5N1.

   Když se podíváme blíže, spatříme za tím desítky let starou osvědčenou strategii:
   Na západě si tím velké podniky polepší, neboť za zvířata, která zemřela na „epidemii“, dostanou z veřejných peněz nejvyšší odškodnění (v Německu 51,€ za kus, pozn. překl.), zatímco v Asii a všude, kde se úspěšně chová drůbež, jsou tamní podniky likvidovány – úmyslně a zlovolně pod vedením organizace OSN FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství).

   Všichni západní majitelé velkochovů proto mlčí a když ceny drůbeže na trhu klesají, postarají se přes svého veterináře o to, aby byla diagnostikována „epidemie“, aby se „zbavili“ svých zvířat s vyšším ziskem, za státem zaručenou nejvyšší cenu, a sice všech najednou.
   Abychom to shrnuli: jedná se o podvod s peněžními podporami, kdy je na veřejnosti vyvoláván ochromující strach, který mimochodem také zaručuje, že se nikdo nebude na nic vyptávat.

   A na co umřelo těch 61 lidí, u kterých byl prokázán virus H5N1?

   Bohužel existuje jen velmi málo veřejnosti přístupných zpráv, popisujících, jaké byly příznaky a jak byli ti lidé potom ošetřováni. Přesto jsou tyto případy jednoznačné: lidé se známkami nachlazení, kteří měli tu smůlu, že padli do rukou lovcům virů H5N1, byli zabiti neskutečným množstvím chemoterapie, která měla zastavit virus-fantom. Izolováni v igelitových stanech, obklopeni šílenci ve skafandrech, zemřeli v panickém strachu na několikanásobné selhání orgánů.

   Podle toho žádný virus ptačí chřipky neexistuje?

   V člověku, v krvi nebo v jiných tělesných tekutinách, ve zvířatech nebo rostlinách nebyly nikdy objeveny nebo dokázány struktury, které by se daly označit jako viry chřipky nebo ptačí chřipky nebo vůbec původci jakýchkoliv onemocnění. Příčiny onemocnění, o nichž se tvrdí, že jsou způsobovány viry, i u zvířat i u nemocí, které se mohou vyskytnout rychle, postupně nebo současně u mnoha jednotlivců, jsou již dlouho známy.
   A navíc: Pro viry jako příčinu nemocí není v biologii při nejlepší vůli žádné místo.

   Pouze pokud se tvrdošíjně ignorují poznatky Nové medicíny Dr.Hamera, podle nichž jsou příčinami nemocí konflikty a šoky, poznatky chemie o účincích otrav a nedostatku a poznatky fyziky o účincích záření, teprve potom je místo pro takový nesmysl jako jsou „nakažlivé viry“.

   Proč se tedy stále tvrdí, že viry způsobují nemoci?

   Protože státem připuštění lékaři potřebují jako základ svojí existence ohlupující a zkázonosný strach před přízračnými viry:

   Za prvé, aby mohli hromadně poškozovat lidi očkováním a zajistili si tak okruh postonávajících a chronicky nemocných objektů, kteří si nechají všechno líbit.

   Za druhé, aby si nemuseli přiznat, že při léčení chronických onemocnění totálně zklamali a že zabili a zabíjejí více lidí, než všechny dosavadní války dohromady. Každý lékař si to uvědomuje, ale jen velmi málo z nich se odvažuje o tom mluvit. Proto také není divu, že u lékařů je s odstupem nejvyšší úmrtnost na sebevraždy ze všech profesních skupin.

   Za třetí potřebují státem připuštění lékaři ochromující a ohlupující strach z ďábelských virů, aby zamaskovali svůj původ jako nástroj útisku a zabíjení pro rozpínavou moc Vatikánu, který se vyvinul z povstalého a o převrat usilujícího západořímského vojska.

   Státní medicína byla a je nejdůležitější oporou všech diktatur a vlád, které se nechtějí řídit psanými zákony, ústavou, lidskými právy, tzn. demokraticky ustanoveným společenským řádem.
   To také vysvětluje, proč školní medicína skutečně všechno může a smí, aniž by podléhala kontrole. Jestliže tomu nezabráníme, umřeme všichni na tuhle medicínu.

   Nepřeháníte trochu?

   Žel, nikoliv! Každý, kdo otevře oči, to uvidí!
   Ivan Illich před tím varoval již r. 1975 ve své analýze „Odnětí vlastnictví zdraví“. I dnes je tato kniha k dostání pod názvem „Nemesis medicíny“ (v němčině, pozn. překl.).

   Goethe popsal stav školské medicíny velice výstižně ve Faustovi I, kde Dr. Faust přiznává:

   Zde byl lék a pacienti zmírali a nikdo netázal se, kdo se uzdraví.
   A tak jsme s ďábelskými lektvary v těchto údolích a na těchto horách
   řádili daleko hůře nežli mor, já sám jsem tisícům jed podal a oni uvadali,
   a zažívati musím, jak chvála pěje se na nestoudné vrahy.

   Goethe nazývá školské lékaře, kteří podávají lektvary, čili jedovaté substance, nestoudnými vrahy, které dodnes chválíme.

   Chci a musím poukázat na tomto místě na naše publikace, neboť jsme jako první položili modernímu lékařství ožehavou otázku a doznání jsme dokumentovali a komentovali.
   Na adrese http://www.klein-klein-aktion.de a http://www.klein-klein-verlag.de se k tomu nacházejí všechny důležité informace.

   Jak jste zrovna Vy narazil na tento podvod tisíciletí?

   Studoval jsem molekulární biologii.
   Během studia jsem prokázal první virus v moři, mořské řase. Tento důkaz viru byl podle přírodovědeckého standartu poprvé zveřejněn v roce 1990 v jedné vědecké publikaci. Mnou prokázaný virus se v řase rozmnožuje, může ji opustit a rozmnožovat se dál v řase stejného druhu bez jakýchkoliv negativních účinků, a tento virus nemá vůbec žádnou spojitost s nějakou nemocí.

   Tak se např. v jednom litru mořské vody nachází přes 100 milionů nejrůznějších virů. Naštěstí si toho ještě zdravotní úřady a lékaři nevšimli, jinak by tu už dávno byl zákon, který by dovoloval koupání v moři pouze ve speciálním kondomu.

   Biologické struktury, které by způsobovaly něco negativního, ještě nikdy nikdo neviděl. Základem biologického života je spojenectví, symbióza, a není zde místo pro válku a ničení. Připisování války a ničení biologickému životu je pouze výtvorem nemocných a kriminálních mozků.

   Během mých studií jsem ani já ani druzí nikdy nenašli důkaz pro existenci nakažlivých nebezpečných virů. Později jsme s tím šli na veřejnost a vyzvali lidi, aby ani nám nevěřili, nýbrž aby si skutečně zjistili, jestli existují viry, způsobující nemoci.
   Z toho vnikla „Akce-klein-klein”, která se zdravotních úřadů po více než pět let dotazovala na důkazy a nakonec získala doznání a jistotu, že skutečně neexistuje žádný důkaz choroboplodných virů ani důkaz užitku (účelnosti) očkování. Abychom tyto výsledky mohli nefalšovaně zveřejnit, založili jsme před třemi lety nakladatelství „klein-klein-verlag“.

   Jaké viry tedy vůbec existují a co dělají?

   Biologické struktury, které lze označit za viry, byly nalezeny v mnoha druzích bakterií a v jednoduchých, bakteriím ještě podobných organismech. Jsou to jednotky, které si zachovaly samostatnost v soužití různých buněk ve společném buněčném typu. Říká se tomu symbióza, endosymbióza, která se vyvinula v procesu spojování různých buněčných typů a struktur, z něhož vznikl nynější buněčný typ, ze kterého sestává člověk, zvíře i rostlina. .

   Tak jako baktérie ve všech našich bunkách – mitochondrie -, které za nás dýchají kyslík, nebo bakterie ve všech rostlinách – chloroplasty -, které vyrábějí kyslík, tak jsou i viry součástí buněk.
   Velmi důležité: Viry jsou součástí velmi jednoduchých organizmů jako např. některých řas a velmi mnoha bakterií. Tam nazýváme tyto virální části FÁGY. Oproti tomu v komplexnějších organismech, jako např. u člověka, zvířete nebo rostliny, ještě nikdy takové struktury, které bychom mohli označit jako viry, nalezeny nebyly.

   Tak jako bakterie v našich buňkách, které nám dýchají kyslík, jako chloroplasty, mitochondrie nebo bakterie v rostlinách, které kyslík produkují, jsou viry součástí buněk.
   Zcela důležité: viry jsou součástí velmi jednoduchých organismů, jako například vláknitých řás, určitého druhu jednobuněčných řas chlorella a velmi mnoha bakterií. Tyto virové součásti se tam nazývají fágy. V komplexnějších organismech, obzvláště v lidech, ale ani ve zvířatech a rostlinách, však takové struktury, které by se daly nazvat viry, nebyly ještě nikdy spatřeny.

   Oproti bakteriím v našich buňkách – mitochondriím -, nebo bakteriím v každé rostlině – chloroplastům, – které společnou buňku už nemohou opustit, jelikož jsou odkázány na látkovou výměnu této společné buňky, mohou viry buňky opustit, jelikož v buňce nesplňují úlohy, které by byly životně důležité.

   Viry jsou tedy součástmi buňky, které celou svou látkovou výměnu odevzdaly buňce a mohou tudíž buňku opustit. Pomáhají pak jiným buňkám tím, že přenášejí stavební a energetické látky. Něco jiného nebylo nikdy pozorováno.

   Skutečné, přírodovědou dokázané viry mají v rámci vysoce složitého dění mezi buňkami pomocnou a podpůrnou, ne však ničivou funkci.

   Ani u nemocí nebyla doposud v těle ani v tělesných tekutinách spatřena či izolována struktura, která by se dala označit za virus. Tvrzení, že existuje nějaký choroboplodný virus, je průhledný podvod a fatální lež s dramatickými následky.

   Snad tím nechcete říct, že i nebezpečný virus AIDS je jen fantom?

   Nejenom já tvrdím, že takzvaný AIDS-virus nebyl nikdy přírodovědně dokázán, nýbrž že skutečně platí za dokázaný pouze na základě domluvy. Německá ministryně zdravotnictví Ulla Schmidtová napsala dne 5.1.2004 dopis poslanci Rudolfu Krausovi: „Samozřejmě platí Humane Immundefizienz Virus – v mezinárodním vědeckém konsensu – za vědecky dokázaný“.

   Dnes, poté co se několik let občané ptali zdravotních úřadů na přírodovědné důkazy údajných choroboplodných virů, zdravotní úřady již netvrdí, že by nějaký údajně choroboplodný virus byl přímo dokázán.V projednávaném petičním procesu před německým spolkovým sněmem svalilo ministerstvo zdravotnictví veškerou zodpovědnost na ministerstvo pro školství, výzkum a technologie. A ministerstvo školství, výzkumu a technologie zastává nyní tu absurdní pozici, že zákonně zaručená svoboda vědy zakazuje státu přezkoumat vědecká tvrzení.

   Vždyť to je absurdní! To znamená, že nás stát bezmocné a bez ochrany přenechává nekontrolované vědě, která si může dělat co chce. Opravdu si myslíte, že nás stát takto prodává?

   Já si nic nemyslím, vidím zde pouze fakta a nazývám je pravým jménem. Během nynější paniky kolem ptačí chřipky vidíme, že v Německu stát přes znalost věci vydává občany nějakým osobám, které se vydávají za vědce. Plánuje se nucená chemoterapie a na jaře má být veškeré německé obyvatelstvo nuceně dvakrát očkováno proti údajnému přízraku ptačí chřipky.

   Ale virus ptačí chřipky nebyl nikdy dokázán, ani nikdy nebyl dokázán žádný jiný virus, související s nějakou nemocí. Takové viry neexistují. Platí za dokázané pouze na základě mezinárodní vědecké domluvy, stejně tak, jak přiznala ministryně zdravotnictví o údajném viru AIDS, a jen na této domluvě spočívají tvrzení o jejich existenci.

   Ale vždyť ten pro člověka nebezpečný virus ptačí chřipky H5N1 byl v předešlých dnech zcela přesně prokázán v jedné anglické laboratoři!

   Kdyby byl někdy z nějakého těla či tělesné tekutiny izolován a dokázán virus, například u ptáků, mohl by každý průměrný vědec v průměrné laboratoři během jednoho dne zjistit, zda je tento virus kupříkladu v uhynulém zvířeti či nikoliv. To se ale nikdy nestalo a používají se pouze nepřímé, vůbec nic neříkající testy.Tvrdí se například, že existují protilátky, které se spojují s tím jedním určitým virem a pouze jen s ním, a že pokud se prokáže, že v těle taková protilátka je je tím dokázána existence údajného viru.
   U údajných protilétek se ve skutečnosti jedná o rozpustné krevní bílkoviny, které hrají hlavní roli při utěsnění rostoucích a dělících se buněk a při hojení ran.
   Tyto bílkoviny, nazývané též globulíny, se ve zkumavce při odpovídající koncentraci kyselin, bází, minerálů nebo ředidel vážou na jiné libovolné bílkoviny. Tak lze každý vzorek ze zvířete nebo člověka libovolně otestovat jako pozitivní nebo negativní. Je třeba zcela jasně říci, že to je kriminální zvůle.

   I když se tvrdí, že biochemickou rozmnožovací technikou, nazývanou polymerázní řetězová reakce (PCR), byla rozmnožena a tím dokázána takzvaná genetická substance viru, je to podvod, neboť za prvé nikde neexistuje genetická substance nemoc způsobujícího viru, s níž by bylo možno ty uměle rozmnožené částečky genetické substance porovnat, a za druhé byly rozmnoženy jen ty části genetické substance, které se již předtím nacházely v tekutinách, použitých k nepřímému důkazu údajného viru.

   Přitom je to zcela jednoduché:
   Tisíce nepřímých důkazů, jako např. kruhy v obilí, také nedokazují žádné UFO.
   Nemusíte ani umět anglicky, abyste si mohli přečíst publikace, na které se viroví podvodníci odvolávají a abyste sami viděli, že se v nich nikde neobjevuje žádný virus. Zeptáte-li se těchto vědců na důkaz existence údajných virů, např. H5N1, dostanete pouze vyhýbající se odpovědi a nikdy nic konkrétního.

   V televizi jsme pořád slyšeli, že vyšetření proběhla v jedné anglické laboratoři. Jméno této anglické laboratoře se veřejnost nikdy nedozvěděla. Jedná se o referenční laboratoř EU pro ptačí chřipku ve Weybridge. Několikrát jsem se těchto vědců ptal na důkaz existence viru H5N1. Odpověděli mi pouze jednou a potom už nikdy a napsali, že mojí otázce nerozuměli. Psal jsem několikrát i WHO (Světové zdravotnické organizaci) a obzvlášť koordinátorovi pandemie ptačí chřipky, Klausu Stöhrovi, a žádal jsem o důkazy existence viru ptačí chřipky.
   Nereagovala ani WHO, ani Klaus Stöhr.

   Co tedy znamená tento H5N1, před kterým se celý svět třese?

   To “H” v H5N1 znamená hemaglutinin, „N“ znamená neuraminidáza.
   Pseudo-virologové tvrdí, že se v obalu chřipkových virů nacházejí bílkoviny typu hemaglutinin a bílkoviny typu enzymu neuraminidázy.

   Hemaglutinin se v biochemii nazývají různé látky, nejen bílkoviny, které napomáhají srážení červených krvinek. Pseudo-virologové se dohodli na tom, že v obalu chřipkových virů má být 15 různých bílkovin s vlastnostmi hemaglutininu.
   „5“ zde znamená typ 5 údajné bílkoviny, která je ovšem dokázána opět pouze nepřímo.
   Na důkaz viru ptačí chřipky se tedy v laboratoři smíchají červené krvinky se vzorky, v nichž se má nacházet údajný virus. Když se červené krvinky srazí, tak se tvrdí, že příčinou musí být hemaglutinin chřipkového viru, aniž by kdo z nějakého takového vzorku nebo směsi nějaký virus izoloval, nemluvě o tom, že by ho tam snad spatřil.

   Ze způsobu sražení červených krvinek se pak usuzuje, stejně jako to dělali jasnovidci v Asterixovi a Obelixovi, o jaký typ hemaglutininu se má jednat. Vědcům při tom stojí k dispozici množství návodů k testům, které svým postupem zajišťují, že se ukáže přesně ten typ hemaglutininu, který testující vědec už předem předpokládal.

   Stejně tak je tomu u enzymu neuramidázy, o kterém se tvrdí, že je součástí obalu chřipkových virů. Pseudo-virologové mluví o 9 různých typech. Ve skutečnosti je neuramidáza enzym, který odštěpením částí aminocukru jménem neuraminová kyselina řídí povrchové napětí, které je rozhodující pro dotyčnou látkovou výměnu. Podobně jako u „virového“ hemaglutininu lze koupit mnoho testovacích způsobů které „prokáží“ přesně ten typ neuramidázy, který byl již „jasnozřivým“ virologem předem předpokládán.

   Tak ani není divu, že krocan 73-letého sedláka Dimitrise Kominarise z východoegejského ostrova Inousses, který údajně pošel na ptačí chřipku, zmizel beze stopy, do zmíněné referenční laboratoře ve Weybridge průkazně žádný vzorek z Řecka nedorazil, jasnozřivé sdělovací prostředky však hlásily, že již první zkouška virus H5N1 potvrdila.

   K prokázání viru H5N1 opravdu není potřeba žádného vzorku, neboť se jedná, stejně jako u všech epidemií, o plánovanou akci k vyvolání strachu mezi obyvatelstvem z politických důvodů.

   Ve sdělovacích prostředcích se stále ukazují snímky chřipkových virů a virů ptačí chřipky. Na některých z těchto fotografií jsou vidět okrouhlé útvary. To tedy nejsou viry?

   Ne! Za prvé jsou tyto okrouhlé útvary, které mají být viry, uměle vytvořené částečky tuku a bílkovin, jak pozná každý molekulární biolog. Laik to může překontrolovat tím, že bude vyžadovat vědeckou publikaci, ve které jsou tyto útvary zobrazené, popsané a jejich složení dokumentováno. Taková publikace neexistuje!

   Za druhé, obrázky, které mají zobrazovat viry ptačí chřipky, jsou pro každého biologa jednoznačně poznatelné jako úplně normální části buněk nebo dokonce celé buňky, které právě přijímají či vydávají složky buněčné látkové výměny.
   Laik to opět může úplně jednoduše překontrolovat tím že se bude ptát po publikacích, ze kterých tyto fotografie pocházejí. Takovou publikaci nikdy nedostane. Cech vyvolávačů strachu se nevzdá rád základů svého obchodu, podvodů s laboratorními pokusy a pokusy na zvířatech.Když se zeptáte u fotoagentur a u dpa, odkud mají své fotografie, odkážou Vás na americký úřad pro epidemie CDC Pentagonu. Z tohoto úřadu CDC pochází také jediná fotografie údajného viru H5N1.
   Tento snímek ukazuje podélný a zároveň příčný řez rourkami buněk, které byly ve zkumavce usmrceny. Tyto trubičky se odborně nazývají mikrotubuli a slouží transportu a komunikaci v buňce a při buněčném dělení.

   Bylo ale prokázáno, že H5N1 zabíjí kuřecí embrya a lze jej ve vejcích množit. V čem je tu háček?

   Takové experimenty se používají již více než 100 let k „dokázání“ existence nejrůznějších „virů“, například i údajného viru neštovic. Přitom se skrze skořápku vstřikují do embrya „nakažlivé“ látky. Podle toho, kolik se toho vstříkne a kam, podle toho to embryo více či méně rychle zemře. Přitom by zemřelo stejně tak, i kdyby se ta látka předem sterilizovala.

   Tito virologové vydávají takové zabíjení za přímý důkaz jednak pro existenci dotyčného viru, za druhé za důkaz pro rozmnožitelnost viru a zároveň za důkaz izolování viru.
   Z takových usmrcených kuřecích embryí, která chcípají u výrobců očkovacích sér bez hlesu a po miliónech ročně, se pak vyrábějí různé očkovací látky.

   Kromě kuřecích embryí se zabíjejí i buňky ve zkumavce, aby se pak umírání těchto buněk mohlo vydávat za důkaz pro existenci, rozmnožení a izolaci choroboplodného viru. Nikde na světě z toho ale nebyl žádný virus izolován, fotografován elektronickým mikroskopem nebo jeho části ukázány postupem, který se nazývá elektroforéza.

   Co potom zabíjí ta zvířata v laboratorních experimentech, ne-li virus H5N1?

   I zde stačí podívat se na publikace, ve kterých jsou tyto pokusy se zvířaty popsány.
   Kuřata jsou během tří dnů pomalu zadušena dávkami tekutiny tubusem do dýchací trubice. Malým opičkám makakům jávským se třicet dní před údajnou infekcí implantuje do podbřišku tepelný vysílač, pět dní před údajnou infekcí jsou upevněny do podtlakové komory, a při takzvané infekci se těmto opičím mláďatům vpraví do dýchací trubice tekutina, jejíž množství by u člověka odpovídalo 8 skleničkám kořalky. Části stejného výtažku z umírajících, tedy rozkládajících se buněk, se zvířatům vstřikují do očí a mandlí. Promýváním průdušek jsou zvířatům opětovaně způsobovány záchvaty dušení atd. Následné újmy a zkáza se pak vydávají za důsledek viru H5N1.

   Informoval jsem o tom prostřednictvím jejich osobních referentů bývalou ministryni ochrany spotřebitelů Künastovou a nynějšího ministra Trittina, kteří se vydávají za ochránce zvířat. Nedošlo k žádné reakci.

   Virus španělské chřipky byl ale geneticky rekonstruován a stejně tak bylo zjištěno, že to je virus ptačí chřipky!

   To, co bylo takzvaně geneticky rekonstruováno, není nic jiného, než model genetické substance chřipkového viru. Žádný chřipkový virus nebyl nikdy izolován. Nebyla ani nikdy izolována genetická substance chřipkového viru. Vše, co bylo uděláno, bylo rozmnožení genetické substance za použití biochemické rozmnožovací metody zvané „polymerázní řetězová reakce“. Touto metodou je také možné rozmnožit libovolně nové, nikdy předtím neexistující krátké kousky genetické substance.

   Tak je s touto technikou také možné manipulovat genetický otisk, to znamená otestovat někoho jako identického nebo rozdílného s „nalezeným“ vzorkem. Jen když je k dispozici opravdu velké množství vzorku genetické substance, dává genetický otisk určitou pravděpodobnost shodného výsledku, ovšem za předpokladu, že test byl správně proveden.

   Dr. Jeffery Taubenberger, který je původcem tvrzení o rekonstrukci viru pandemie z r. 1918, pracuje pro americké vojsko a pracoval více než 10 let na tom, aby na základě vzorků z různých lidských mrtvol vyrobil pomocí biochemické rozmnožovací techniky PCR krátké kousky genetické substance. Z množství vyrobených kousků si vyhledal ty, které se nejvíce podobaly modelu genetické substance představy o chřipkovém viru a zveřejnil je.

   V žádné mrtvole však nebyl žádný virus nalezen, dokázán ani nebyl izolován kousek virové genetické substance. Použitím techniky PCR byly z ničeho vytvořeny kousky genetické substance, které před tím nebyly prokazatelné. Kdyby byly viry přítomné, bylo by možno izolovat je a z nich i jejich genetickou substanci a nemusel by se pracně s pomocí techniky PCR – s jasným podvodným úmyslem – splácávat model genetické substance představy o chřipkovém viru.

   Jak si tohle může prověřit laik?

   O těchto krátkých kouscích, které ve smyslu genetiky nejsou úplné a které nedostačují ani definici genu, se tvrdí, že dohromady dávají genetickou substanci chřipkového viru.
   Abychom prohlédli tento podvod, stačí sečíst délku publikovaných kousků a zjistit, že součet délek jednotlivých kousků, které mají dát dohromady celou genetickou substanci údajného chřipkového viru, neodpovídá délce genomu u modelu chřipkového viru.

   Ještě jednodušší je zeptat se, v jaké vědecké publikaci lze najít snímek tohoto zdánlivě rekonstruovaného viru, pořízený elektronickým mikroskopem. Taková publikace neexistuje.

   Tvrdí se, že pokusy ukázaly, že tento rekonstruovaný virus z r. 1918 velmi efektivně zabíjí. Co na tom nesouhlasí?

   Když kuřecímu embryu vstříknu přímo do srdce směs uměle vytvořených kousků genetické substance a bílkovin, zemře rychleji, než když embryo obstřikuji jen okrajově.
   Když dám k buňkám do zkumavky množství uměle vyrobených kousků genetické substance a bílkovin, zemřou rychleji než za běžných podmínek. To je pak „důkaz“ existence, důkaz izolace a důkaz rozmnožení údajných virů.

   Na základě této uměle vytvořené genetické substance, která se vydává za virovou, jsou pak počítačem sestaveny modely bílkovin. Z těchto bílkovinných modelů se v počítači rekonstruuje obraz celého viru.
   To je všechno, ale celý svět věří, že je v laboratoři možno rekonstruovat viry. Proto ani není divu, že se podle oznámení CIA a britské tajné služby M16 tvrdí, že komunistický režim v severní Koreji vyrábí ještě smrtonosnější viry než H5N1.

   Co z toho usuzujete?

   Protože šéf domnívané al Kajdá, bin Ládin, nebyl nalezen, a arabsky znamená al Kajdá pouze „cesta“, a před úmyslným zhroucením zastaralých newyorkských mrakodrapů o ní nikdo neslyšel, u Saddáma se také nenašly žádné zbraně hromadného ničení jako údajný virus neštovic, které byly důvodem pro druhou válku v Iráku, a nyní už se zase tvrdí něco o smrtonosných virech, mělo by být jasné, kdo jsou ve skutečnosti teroristé a kdo jsou ve skutečnosti sebevražední atentátníci: všichni, kteří se podílejí na virové panice a účastní se jí!

   Chrání prostředek Tamiflu, který se momentálně nakupuje z daňových peněz do zásoby, před ptačí chřipkou?

   Že tento prostředek chrání před chřipkou, nikdo netvrdí.
   Tamiflu má působit jako inhibitor neuraminidázy. Potlačuje v organismu působení cukru kyseliny neuraminové, která spoluzodpovídá za povrchové napětí buněk.

   Vedlejší účinky Tamiflu, popsáné na průvodní dokumetaci, jsou téměř totožné se symptomy těžké chřipky. Hromadně se nyní tedy vytvářejí zásoby léků, které způsobují přesně tytéž příznaky jaké se vyskytují při skutečné těžké tzv. chřipce a které – za týden bez doktora a za sedm dní s ním – zase odezní.

   Pokud se dá Tamiflu nemocným lidem, je třeba počítat s mnohem těžšími příznaky než u těžké chřipky. Když se vyhlásí pandemie u lidí, začne brát mnoho lidí Tamiflu ve stejnou dobu. Pak budeme mít opravdu jednoznačné symptomy Tamifluové pandemie. Pak lze očekávat i úmrtí na Tamiflu, a to se pak použije jako důkaz pro nebezpečnost ptačí chřipky a pro velkou péči státu o zdraví člověka.

   Probíhá to zde podle osvědčeného vzoru AIDS. Ve Španělsku stojí na průvodní dokumentaci v balení léků na AIDS , že se neví, jestli jsou symptomy AIDS způsobovány lékem nebo virem.

   Potom tedy nedoporučujete běžné očkování ani speciálně vyvinuté očkování proti ptačí chřipce?

   Nedoporučují šílenství.
   Každé očkovací sérum obsahuje jedovaté látky, které působí trvale a vyvolávají větší či menší trvalé škody.
   Zákon o ochraně proti infekcím vyžaduje jako předpoklad pro oprávnění očkování „jsoucnost“, skutečnou existenci choroboplodného zárodku, například viru.
   Ale protože se o žádném z takzvaných choroboplodných virů nedá a nesmí tvrdit, že existují, nemůže být oprávněné ani očkování proti chřipce, ani proti ptačí chřipce.

   U každého očkování, které se konalo poté, co vstoupil v Německu v platnost zákon pro ochranu proti infekcím ze dne 1.1.2001, se jedná o trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Samozřejmě nedoporučuji, stát se obětí trestných činů a zločinů.

   Kdo podle Vás vězí za tím vším, co nyní prožíváme?

   O tom lze pouze spekulovat.
   Farmaceutický průmysl se samozřejmě raduje z velkého obchodu s panikou kolem ptačí chřipky. Ve skutečnosti ale za tímto šílenstvím stojí každý jednotlivec. Situace je taková, jaká je. Tato situace mohla ale k současnému stavu dospět jen proto, jelikož jsme jako občané státu dovolili, aby náš stát takto postupoval proti lidem, ačkoliv formálně je náš stát demokratickým právním státem.

   Ten, kdo čeká na to, až farmaceutický průmysl změní něco pro blaho lidstva, ten bude čekat marně. Kdo se nyní nebrání, žije zvráceně. Každý se může ptát u ministerstva zdravotnictví, u ministerstva ochrany spotřebitelů atd. na přírodovědecké důkazy, které by opravňovaly paniku kolem ptačí chřipky.

   Ten, kdo čeká na to, že to udělají „ti druzí“, se nesmí divit, když druzí nic neudělají a situace nezůstane taková, jaká je, nýbrž se ještě mnohem zhorší. Koneckonců za tím vězíme my, občané státu, kteří jsme se celé roky nečinně na toto šílenství kolem sebe dívali a trpěli je. Musíme zde začít přijímat společenskou zodpovědnost, pokud se nechceme vydat na pospas a obětovat se totalitní vládě a chaosu nekontrolované pseudovědy.

   Musí se tedy podle Vašeho mínění proti vědě bojovat?

   Vláda pseudovědy se musí překonat společenskou vědou, která je definována závazkem k pravdivosti a možností přezkoušení a sledování výsledků.

   Již mluva současné vysokoškolské lékařské vědy vyjadřuje, že v popředí stojí nekontrolovaná moc, když se lékaři a stát odvolávají na „převládající mínění lékařské vědy“, kterému se máme podřídit, i kdyby tato moc říkala, že děti nosí čáp nebo že Země je placatá.

   Ale nemáme důvod si stěžovat.
   Vždyť jsme to my, kdo trpí takové počínání státu. Nikdo, kdo i nadále trpí, abychom se této moci podřizovali, jako nyní s absurdními tvrzeními o ptačí chřipce, by se ovšem neměl divit, když se ráno probudí a s úlekem zjistí, že je mrtev: zabit mocí, kterou jako občan demokratického státu trpěl.

   V demokratickém právním státu by panika kolem ptačí chřipky byla stejně nemožná jako AIDS a očkování. My občané státu musíme realizovat právní stát. Pak nebude mít šanci nejen AIDS, ale ani žádná pseudověda nebo ptačí chřipka. Mohu pouze říci: Nedej šanci ptačí chřipce! Nevěř lžím, které ti předkládají! Přezkoumej si to! Používej svůj rozum!

  • #5130 Odpovědět
  • #5131 Odpovědět
  • #5132 Odpovědět
   namu
   Člen

   Ano, obrázky … A ty něco dokazují?
   Modely, domněnky….

  • #5133 Odpovědět

   ano, obrazky, modely, realne snimky urobene elektronovym mikroskopom. Mojimi prispevkami som iba reagoval na suverene vyhlasenie Dr. Lanku ze virus neexistuje a ze je to iba podvod. Samozrejme ze to nemusi byt virus H5N1, tak isto ako nemusi byt pravdiva cela skala dalsich virusov uvadzanych v roznych publikaciach. Ale ktory ja potom ten skutocny a ktory iba klam farmaceutickej lobby? Ten ktory urci Dr. Lanka? Alebo iny odbornik? A komu potom budeme verit, my laici? Je to zaujimavy clanok ale ako urcite viete tak neprinasa zase nejake nove pohlady, pretoze podobne, trosku konspiracne nazory existuju v kazdej oblasti ludskej cinost (zbrojny priemysel atd.) Verim ze som sa Vas nedotkol svojim nazorom.

  • #5134 Odpovědět

   Svůj názor je dobré mít a nikde není napsáno, že lidi mají mít na vše stejný názor. Já sám jsem s ohledem na ptačí chřipku velmi skeptický. 😕 Věřím,že se to v budoucnu nějak projasní. 🙂 Médiím přestávám pomalu ale jistě věřit, protože nám předkládají informace vytržené z kontextu. Tyhle zprávy nejsou k ničemu, pokud nejsou zasazena do kontextu. Občas je taky dobrý nechat volnou ruku intuici a nenechat se zmást médii. 🙄

   “Vše se vším souvisí a nic není náhoda.”

   Nechci tě nějak konfrontovat. 🙂
   Hezké slunečné a teplé dny, hlavně po svátku tří ledových mužů Pankráce Serváce a Bonifáce
   Frankie

   PS: Vše tomu všemu dodalo zářivou korunu odvysílání filmu Ptačí chřipka

  • #5135 Odpovědět
   namu
   Člen

   Ahojte,
   Nová medicína je takový převrat v medicíně vůbec, že něco takového tu prostě ještě nebylo. A v této Nové medicíně se ukazuje, že jsme si to s těmi bacily vysvětlovali úplně špatně. Je to bez přehánění takový zvrat, jako byla kdysi myšlenka, že Země je kulatá. A ona je.
   Bakterie, viry i plísně jsou v tomto pojetí pomocníky organismu, jeho opraváři, čističi, chirurgové a architekti, nezbytní pro udržení zdraví organismu. To, co jsme dosud nazývali horečnatým onemocněním, je ve skutečnosti vždy léčivý proces. Tzn., organismus usoudí na základě určitých parametrů a podmínek, že je třeba něco opravit a že je na to ted vhodná doba. Proto je třeba tento léčivý proces podporovat a kontrolovat, nikoliv ho potlačit či přerušit!
   A je to nádherné pochopit, že příroda včetně našich těl a mikroorganismů spolupracuje na zachování života.
   Protože znám Novou medicínu již pár let a sama jsem kdysi studovala školskou medicínu, vidím ten úžasný rozdíl v jasnosti, logice i pravdivosti obou směrů. Nová medicína je úžasná.
   A proto mi nedělá vůbec žádnou námahu pochopit, že co říká Dr. Lanka v uvedeném rozhovoru o virech, je tak, jak říká.
   Viry, které by škodily organismu, neexistují. Alespon ne v přírodě.
   Jestli ovšem tajné služby, vojsko atd. vyrrábějí nějaké umělé organismy člověku škodící, nevím, nevím jestli by to dokázali.
   Víra člověka dokáže uzdravit nebo i zabít – jak bylo dokázáno při pokusech, kdy odsouzení k smrti dostali neškodný nápoj, ale mysleli si, že je to jed. Zemřeli.
   S panikou okolo virů je to podobné.
   Tedy nezapomente: mikrobi jsou naši přátelé!
   Namu

  • #5136 Odpovědět

   Ahoj Nanu,
   dik, že jsi napsala reakci. Teď už začínám lecčemu rozumnět. V rozhovoru to nebylo tak jasně řečeno, jak jsi to napsala ty. 😯
   Už se mi lecco spojuje dohromady. Sehnal jsem konečně knihy a řeknu ti, že se nedivím, že to tolik lidi nadchlo. Teď dočítám druhý díl. 8)
   Promin
   Ahoj A HEZKE DNY
   Frankie

  • #5137 Odpovědět

   Jinak ten rozhovor, co jsi tak pracně překládala, jsem už viděl kdesi na netu přeložený. Ale nebyl tak dobrý 🙂
   A ještě ti musím poděkovat za upozornění Jakubovi o zasilani reklamy. Nevěděl jsem, kdo to dělá. Myslel se, že nějaky člověk, tak jsem… prostě udělal to, co jsem udělal.
   Ahoj Frankie 😀

  • #5138 Odpovědět

   Frankie,
   druhý díl se Ti zdá být dobrý? Tak si představ, že u třetího to teprv začíná! 🙂
   Namu

  • #5139 Odpovědět

   Aha no tak to bude trochu jiny, nez jsem si myslel. 🙄 Ale ted ho este nemam, takze chvilu to potrvá 🙁
   Úžasný těm knihám není co vytknout

  • #5140 Odpovědět

   Jednu dobu jsem nevěřil výše zmíněnému článku o ptačí chřipce, ale teď už ano. Stalo se to před pár dny v hodině fyziky. Právě jsme probírlali mechanické vlnění a kmitání. Náš profesor se mezijiné zmínil o skutečném zvětšování mikroskopů. Zvětšovat mikroskopické viry není možné, protože jsou menší než vlnová délka světla.

   Takže:

   KDE SE BEROU OBRÁZKY VIRŮ? 😡
   Fantazie vědců 😥 nebo výmysl farmaceutických firem 😆 na zastrašení lidí?

   Prosím nekonfrontujte mě, spíše se snažte situaci analzyovat. Kdo to vlastně dělá? Za jakým účelem? Finance či opravdu STRACH y nemocí?
   AHOJ RADIM HOLINKA 🙂

  • #5141 Odpovědět
   namu
   Člen

   Ahoj Frankie,

   já tedy nejsem fyzik, ale mám za to, že elektronickým mikroskopem je možno vyfotit viry.
   To, o co tady ovšem jde, je to, že nikde nikdy nebylo dokázáno, že jsou škodlivé.
   A Nová Medicína průkazně dokazuje, že nám tyhle bytůstky pomáhají a v žádném případě neškodí.

   Kdo a proč to dělá, tot ovšem otázka. Já jsem kdysi při svém studiu medicíny věřila tomu, co nám na univerzitě říkali o virech. Je pravda, že když nám to říkají profesoři na takové “vysoké instituci”, že to nezochybnujeme a neprovádíme své vlastní výzkumy. Prostě věříme. Z toho důvodu věří většina lékařů na choroboplodné viry – byli tak naučeni.
   Jenže vědci a vysoké školy jsou financovány zájmovými skupinami, v tomto případě farmacií, které určují co a s jakým výsledkem (!) se má zkoumat.
   No a kdo jsou ty hlavní zájmové skupiny za těmi menšími … atd.?
   Dlouhá léta mi trvalo toto prozkoumat, pochopit. Dnes se domnívám že to vím. Ale nemohu to zde, ve zkratce, vysvětlit. Ale moc se mi v tomto směru líbily knihy Jo Conrada. Protože mi připadaly důležité, staly se prvními, které jsme v našem tenkrát novém nakladatelství vydali. Pokud by to někoho zajímalo, koukněte na http://www.paprsky1.de

   Zdravím Namu

  • #5142 Odpovědět

   ahojte. minule som videla film, kde liecili ludi prave virmi. tie totiz požierali bakterie (velmi laicky povedane) a to dokonca aj tie, ktore sme si “vypestovali” v nemocniciach – zlate stafylokoky a pod. v tej nemocnici to tak robia uz desiatky rokov, ale farmaceuticky priemysel im proste nedovoli ist s tym dalej, do sveta. ta nemocnica je v nejakej byvalej sovietskej zvazovej republike (nepamatam presne kde), takze penAZI NA TO ABY TO PROPAGOVALI ISTE NEMAJU…. a vsetci vieme o com to predsa je… o peniazoch !!!!
   💡
   mimochodom – mame v rodine farmaceuta. a ten tvrdi – ja by som to SVINSTVO najRADSEJ LUDOM NEPREDAVAL – ALE KED ONI TO CHCU!

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 13 vlákna odpovědí
Odpověď na: Viry – naši přátelé?
Osobní informace:
2 × = 18

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account