• Toto téma obsahuje celkem 10 odpovědi. Do diskuze (6 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Anonymní uživatel a poslední změna proběhla před 9 roky, 11 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 10 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4354
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Rozhovor s Vladimírem Megrem, autorem knih ze série ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA
   (červenec 2008, Ruská federace)
   Vladimíre Nikolajeviči, jak se v Ruské federaci realizují myšlenky, které popisují Vaše knihy?

   Do dnešního dne bylo v Rusku založeno více než 130 rodových osad, které se neustále vyvíjejí a přitahují nové jednotlivce i rodiny.

   Nicméně ještě stále pozorujeme hromadný přesun obyvatel venkova do velkoměst. Zdá se, že na tom není nic špatného. Avšak země s malým procentem venkovského obyvatelstva se stává nesoběstačná. Lidé ve městech pracují, brání je mocná armáda, ale chybí tu potraviny. Stačí odříznout dodávku potravin a země zanikne. Kdyby nebyl benzín, člověk půjde pěšky. Kdyby však nebyly potraviny, člověk se ani nehne z místa. Země se stane naprosto závislá a tento okamžik se pomalu blíží. Proto je tak jednoduchá myšlenka, myšlenka rodových osad, pro naši zemi zaručenou záchranou.

   Podporuje stát tyto projekty?

   Nedávno jsem pracoval na jedné z kapitol své nové knihy a narazil jsem na zajímavé vyjádření gubernátora jedné oblasti v Ruské federaci, který o obyvatelích osad prohlásil: „Tito lidé jsou tvůrci budoucnosti.“ Potěšující jsou i slova našeho současného prezidenta Dmitrije Medveděva: „Již půl roku se zabýváme touto myšlenkou a podporujeme ji.“ Jenomže určité síly ihned útočí na každého příznivce rodových osad, a to bez ohledu na jeho postavení. Neustále píší nějaké paskvily, označují čtenáře mých knih a obyvatele rodových osad za sektáře, špiní také moje jméno. Ale obraz zůstává a každým dnem je skutečnější.
   Již tři roky jsem nic nevydal, neobjevuji se před veřejností. Myslel jsem si, že tak umlčím zlé jazyky. Ale nepomohlo to, a proto jsem se rozhodl napsat novou knihu. Také si myslím, že již brzy vše vyplyne na povrch a někdo za to ponese odpovědnost.

   Následující otázka trápí mnohé z čtenářů Vašich knih. Jak by měla vypadat ideální osada? Měla by spočívat na přísných pravidlech? Například život bez moderního technického vybavení, vegetariánství apod.

   V žádném případě bychom neměli odmítat vše, co bylo uměle vytvořeno. Jakýkoliv přechod by měl být postupný a plynulý. Pokud se někdo rozhodl, že nebude používat elektřinu nebo jíst maso, ať tak činí. Někdo nedokáže odmítnout maso z ryze fyziologických důvodů. Zkuste krmit Čukču zeleninou a jeho zdravotní stav se brzy výrazně zhorší. Tím chci říct, že by se na člověka nemělo tlačit. V jedné osadě mohou být rodové statky založené na rozdílných principech a není to špatné. Naopak, budou se doplňovat.
   Existují však stálé hodnoty, které bychom měli dodržovat. Například naši vzdálení předci věděli, že by se lidé v osadě neměli hádat (to by mohlo být součástí pravidel). Velice dobře si uvědomovali, že pokud se hádají na prostoru svého statku, pak jej naplňují negativní energií. Když se u nich zastavil kolemjdoucí, chtěli jej pohostit nejlepším, co měli. To aby jim zanechal dobrou energii, energii vděčnosti. Dále například byli přesvědčeni, že rodit je třeba na statku, zahrada by se měla zakládat na základě vlastního přání aj.
   Co se týče projektu „ideální osady“, odpovím jednoduše. Takový projekt neexistuje. Je to vlastní dílo každého člověka…

   Zřejmě ze zoufalství jeden čtenář píše: „Knihy mě velice nadchly, je to překrásný obraz! Proč ale Anastasia aspoň trochu nepomůže své touze? Proč nenapoví, jak by měl člověk, který nemá peníze, získat půdu? V Rusku to možná není problém, je tam půdy dost, ale u nás v Čechách je jí málo…“ Co by měl takový člověk udělat?

   Co má udělat? Jak může získat půdu, když nemá peníze? Nevím, asi by se měl obrátit na své předky a zeptat se jich, proč mu nezanechali statek nebo peníze? Není jednoduché ihned odpovědět na tuto otázku, ale uvažujme společně… „Nemám peníze, nemohu si koupit statek, a proto kladu tuto otázku. Nemám peníze, a proto nemohu.“ Tedy už tímto výrokem člověk postavil určitou bariéru. Pro mě ale platí absolutní pravidlo, že jaký obraz zítřejšího dne člověk vymodeluje, takový dostane. „Nemám peníze, a tak nemohu.“ To je ta překážka. A dále: „Řekněte mi, co mám udělat.“ Znamená to, že sám jsem se uzavřel před jakýmkoliv přísunem informací, nikdy nenajdu řešení samostatně, protože mám jen jedinou možnost, kterou je nápověda jiných lidí.

   Někteří čtenáři vidí v knihách určitou nesrovnalost, která spočívá v tom, že na jednu stranu Anastasia odmítá používat jehlu, na druhou stranu Vedrusové bojují dokonce s dvěma meči v rukou…

   Nejprve si musíme ujasnit, o jakém období mluvíme. Například před 5 tis. lety vznikla římská armáda, egyptská aj. a bylo by nerozumné, kdyby Vedrusové nevymysleli nic, čím by se mohli bránit. Avšak v ještě vzdálenějších dobách meče nejspíš ani nepotřebovali.

   V jedné ze svých knih píšete o dvou mniších, kteří měli původní znalosti o včelařství. Mohl byste prozradit více z této informace?

   Mohl bych to udělat. Ale čtenáři, které zajímá tato otázka, by přeci mohli zkusit hledat sami. Tito mniši byli později prohlášeni za svaté. Co se týče jmen, zkuste si je dohledat.
   Obecně mám pocit, že jsem k včelařství řekl až příliš. Teď všichni vyrábějí úly, které jsou umístěny pod úhlem 45° atd. Kdybych zveřejnil náčrty „dokonalého“ úlu, pak by všechny byly stejné. Ale v pestrosti je život. Někdo může vyrobit naprosto odlišný úl, a to bude jeho příspěvkem.
   Však dobře, najdu tuto informaci, ale později. Teď chci dokončit to, co jsem začal…

   Podobná otázka se týká znalostí Vedrusů o léčivých rostlinách na jednotlivé nemoci, návodech na přírodní konzervaci potravin, které by byly pro člověka co nejprospěšnější. Neplánujete sepsat knihu, která by obsahovala tyto informace?

   Podobných informací je ve skutečnosti velice málo. Ale existuje jedna kniha o lékařství, kterou napsal člověk jménem Avicenna přibližně před 1 tis. lety. Od té doby nikdo nic lepšího nenapsal a nepřidal. Všechny knihy o léčivých rostlinách a lidové medicíně nepíší o ničem novém, v lepším případě opakují Avicennu. Jediný, kdo přidal něco skutečně převratného, byla Anastasia. Tím myslím její teorii o semínku, do kterého člověk může vložit informaci o sobě, to jej pak bude léčit.
   Možná přijde čas a podobná kniha skutečně vznikne. Musíme si však uvědomit, že na jednu a tutéž nemoc existuje řada léčivých rostlin a je obtížné vědět předem, jaká rostlina je pro konkrétního člověka nejvhodnější. Proto by měl na každém rodovém statku být záhonek, na němž by rostlo celé množství podobných rostlin, jakási „zelená lékárna“. A lidé se nakonec naučí v případě potřeby přijít k tomuto záhonku a vybrat si svůj lék.

   Další otázka se týká žreců. Z Vašich knih vyplývá, že Anastasiin pradědeček byl jedním z těch, kteří uškodili světu, pak si to uvědomil. Proč Anastasia pořád miluje svého pradědečka a proč se tento stařec po tom, co si vše uvědomil, nesnažil nějak pomoci v dnešní situaci?

   Tady je další důkaz toho, jak je těžké psát jazykem, kterému by rozuměli všichni. Anastasiin pradědeček byl velice mocný žrec, Mojžíšův potomek. Všemu Anastasii naučil, povídal si s ní. Ale pročpak ji nenutil dělat to, co chtěl on? Do určité míry přece mohl předvídat, jak se zachová. V jednom dialogu s žreci se Anastasie dokonce zastal. Podle mého názoru si uvědomoval, že Anastasia je silnější. Už jsem vyprávěl o tom, že žrecové měli své způsoby, jak určit, kdo z nich je silnější. Pak nebyl smysl tomuto člověku odporovat, naopak se mu všichni snažili pomáhat. Anastasiin pradědeček řekl, že žreci se nepostaví proti Anastasii, protože si uvědomují její sílu.

   Ve vašich knihách vidíme obraz harmonického vztahu mezi mužem a ženou, v němž oba vystupují jako rovnocenní spolutvůrci. V poslední době však stále více zní teorie, v nichž žena představuje „materiálno“ (dává dítěti tělo) a muž – „duchovno“, a tedy řídící element. Nemohou tyto teorie ženu opět potlačit?

   Ne, ženu nelze potlačit. Pokud však podobné názory někoho zaujmou a on se vydá touto cestou, není to špatné. V tomto případě je to dokonce dobré. Lepší dříve nežli později, když už budou tito lidé mít vlastní rodové statky, založí rodiny a pak si řeknou, že vše měli udělat jinak. Nechají ženu, jejich společný prostor a vydají se za svým.
   Anastasia netlačí na člověka vlastním obrazem, buď se v něm něco probudí, anebo ne. V každém případě tvořivou sílou je energie tohoto člověka a poslední slovo je na něm.

   Jedním z největších problémů současné mládeže (a nejen mládeže) je skutečnost, že nemohou najít svého životního partnera. Co by měli udělat lidé, kteří chtějí najít svou polovičku?

   Měli by neustále hledat. Jde o to, že v minulosti, v průběhu staletí bylo vše jakoby automatické. Napomáhaly tomu i různé slavnosti, např. masopust. Pozorovali jste člověka v pohybu, vnímali jste jeho pohotovost, vynalézavost atd. Dnes máme také řadu svátků. Jak ale probíhají? Člověk se stává částí davu, ale ve skutečnosti je sám, není tu nic, co by přítomné sjednocovalo.
   Měli bychom si také uvědomit, že lidé s větším uvědoměním mají vysoké nároky. Již nehledají jenom štíhlou postavu a bohatý dekolt, chtějí něco jiného a to je dobře. Je lepší hledat déle, ale důkladně. A my bychom jim v tom měli pomáhat. Mohly by se například pořádat speciální akce pro mládež jako ty, které se již několikrát konaly v Rusku.

   Kolik knih ještě napíšete?

   Přiznám se, že nevím. V současné době se snažím naučit se volit důležitější informaci. Zřejmě jsem příliš dlouho nepsal, a tak se nastřádalo velké množství materiálu, který bych rád zveřejnil. Mám pocit, že dodnes jsem napsal jen jednu knihu. Také pro mě není jednoduché psát jazykem, kterému by rozuměli všichni. Jak například mohu vysvětlit člověku, který nezažil blaho rodového statku, že je to něco mnohem lepšího než hospoda nebo drogy?

   Vladimíre Nikolajeviči, neplánujete vydat knihu, jejímž obsahem by byly zkušenosti se zakládáním rodových osad a také odpovědi na otázky čtenářů?

   Myslím si, že je to dobrý nápad. Zkušenosti s rodovými osadami jsou nejrůznější a rozhodně je třeba je shrnout. Bylo by také vhodné popsat, jaké jsou osady a příslušné zákony v jednotlivých státech.

   Jménem všech českých i slovenských čtenářů Vám děkujeme a těšíme se na Vaši novou knihu!

   (Vydavatelství Zvonící Cedry)

  • #6123
   petr
   Člen

   Ahoj lidi,
   co říkáte na odpovědi. Mě docela některé nepříjemně překvapily.
   A řekl bych, že odpovědi Anastasie by byly taky odlišné. Ona většinou nemluvila v obecné rovině. Dala konkrétní příklad.

   Jeden z těch dotazajících jsem byl i já, a řeknu že to fungovalo při nákupu pozemku zcela jinak, mnohem lépe a kdybych vědel, že to nezpůsobily mé jasně poslané myšlenky, tak bych řekl jen že to je neskutečná náhoda. 😉

  • #6124
   namu
   Člen

   Ahoj Petře,
   které odpovědi Tě nepříjemně překvapily? Mne nepřekvapily.

   zdárek, Namu

  • #6125
   petrc
   Člen

   Napadlo me neco ohledne tech zeleznych veci, anastasia podle me odmita pouzivat zelezne predmety vyrobene dnes, protoze se ruda ziskava v hloubce(zasahuje tedy do zeleznych tepen zeme).Drive nebylo mozno ziskavat rudu v nejakych dolech, takze se asi vytavovala z hornin ktere lezely nekde na povrchu nebo v male hloubce, takze se nijak nenarusovala struktura tech lozisek. Mozna proto se mohli vedrussove zdokonalovat v kovarskem umeni, zelezo bylo “ciste”.

  • #6126
   petr
   Člen

   Omlouvám se za pozdní reakci 🙂

   Jak by měla vypadat ideální osada? – myslím si, že zde opravdu Merge vystihnul vše správně a není nad čím zde přemýšlet či to nepochopit. Osobně bych ale doplnil, že velmi prospěje výměna zkušeností při budování statku tzn. dům, zahrada, pěstování, léčitelské schopnosti, bylinkaření, život a práce dle postavení Luny apod.
   Tohle mi i na našem foru velmi chybí, je nás tu zatím málo, co už mají možnost předat prvotní praktické zkušenosti.

   Zřejmě ze zoufalství jeden čtenář píše: „Knihy mě velice nadchly, je to překrásný obraz! Proč ale Anastasia aspoň trochu nepomůže své touze? Proč nenapoví, jak by měl člověk, který nemá peníze, získat půdu? V Rusku to možná není problém, je tam půdy dost, ale u nás v Čechách je jí málo…“ Co by měl takový člověk udělat?
   Tohle byla před rokem moje otázka zaslaná Megremu a taky má tehdejší životní situace. Dá se dnes říci, že Megre byl v něčem úplně vedle a v něčem se potvrdila určitá pravda. Proč vysvětlím níže. Budu trochu skákat od jednoho ke druhému, ale stejně tak je tomu v reálu.

   Tehdy v 08/2008 jsem už rok hledal vhodný pozemek. Ten musel splňovat tyto požadavky, které chce každý, který to o té změně myslí vážně !.
   – minimálně 1ha pozemku, pokud možno na okraji vesnice s volným přístupem do okolního “podnikatelským barokem” nezastavěného okolí, prostě takový ten styl volně rozhozených baráků v lokalitě nikoliv řadová zástavba. Když se podaří, že je kolem les, popř. protéká pozemkem čistý potok, nedotknutý velkoagrozemědělským hnojením polí – tak tomu říkám zázrak.
   Osobně jsem koupil pozemek, kde jak jsem později zjistil asi o 1 km dále k prameni (tam už jen pole a neobydlená oblast) místní lidská zvěř přímo do břehu potoka vysypala odpad snad z autoservisu (plechovky s barvami apod.) a aby si toho nikdo nevšimnul, bagrem nahrnula místní nálet kolem potoka a zeminu na tento lidský “výkal”. Co mě překvapilo, že o než dojde voda k mému pozemku, nejde okem poznat, že by nahoře něco do něj vytékalo. Je otázka co by tomu řekl laboratorní rozbor, ale jako vodu ke koupání to určitě v první fázi nebudu raději zkoušet, ale věřím, že příroda mi pomůže to vyčistit.

   – měl by být v zastavitelném území pro možnost urychlené výstavby, pokud já sám bydlím úplně někde jinde a musím na pozemek dojíždět. Myslím si, že si tady Megre neuvědomuje dopad reálných poměrů kolem větších aglomerací v ČR, ale možná ani v jiných zemích. Ne každý má totiž ze startu několik milionů po rodičích, jak on se zmiňuje popř. to vychází s věnovaným majetkem po prarodičích většinou tak, že je to až po době, kdy to bylo potřebné pro budování nebo pokud je více sourozenců, tak to zase není tolik, aby to člověk utáhl bez závislosti na bankách a jejich mamonu z úroků na poskytnutých úvěrech. O momentu kdy se člověk může dostat do situace kdy příjde o práci a z toho plynoucích důsledků, asi není třeba hovořit. Prostě ačkoliv se Megre v knihách popisuje jako podnikatel, který si hrábl později i na dno a zná problémy těch normálně a spořádaně žijících lidí dole (nemyslím tím lidský odpad), občas mi připadá, že to jeho tvrzení buď není pravda nebo je mimo.

   Navíc postavit RS na nezastavitelném území je v dnešním právním řádě (stavební zákon, zákon o ochraně ŽP apod.) téměř nemožné nebo otázka mnoha let nikoliv pár roků. Prostě změny územního plánu pro tak pěkný čin jakým chceme přispět dnešní společnosti ti úředníci stavebních a jiných úřadů a všeobecně státní správa prostě není schopna spolknout, natož plně pochopit a tak nepovolí vůbec nic. A v zastavěném území najít víc jak 1ha za dostupnou cenu do 15 kč/m2 je neskutečná náhoda, ale ne realita !.

   Jediná rozumná a nejlepší cesta tedy je musím-li koupit pozemek ze svého a nemůžu čekat na nějaké dědictví, je koupit levný starší či téměř na demolici určený barák s dostatečným pozemkem. To je už nějaká základna pro práci na budování RS. Barák se dá většinou opravit (zateplit apod.) nebo zbourat a postavit na místě stavební parcely nový pasivní dům svépomocí za levné peníze.
   Dá se prostě s tou střechou nad hlavou nějak začít. Na holém pozemku bez možnosti pozemek dočasně oplotit alespoň než mi vyroste živý plot, je to úkol který bohužel nutí člověka dělat věci,které “jaksi nejsou” v souladu se stavebním zákonem apod. Nezbývá než jej obcházet rozumnými cestami a výstavbou polozapuštěných staveb apod. dočasnými opatřeními.

   – to je také ten můj dotaz na získání půdy, když od státu (ty jsou většinou za slušné peníze) si ji téměř člověk, ač je občanem ČR, téměř nekoupí není-li restituentem. Rusko je velká a v mnoha místech zaostalá zem, a když si tam někde člověk ve volné krajině obsadí jen tak hektarek země, nikdo se stavebního úřadu tam asi nepřijde jako tady u nás. Jen si vemte, jak nahuštěná je aglomerace kde bydlím já Ostravsko, tam takovou věc téměř není možné realizovat.
   Proto fandím mladým bezdětným lidem, ať se rozjedou do vybydlených vesnic někde mimo velké aglomerace, tam jsou větší možnosti získat pozemek a navíc obvyklým normálním způsobem. Děti si pak pořídíte v tom nejlepším prostředí svého budoucího statku a ty Vás pak odmění už samy za Vaši snahu.

   No a já jsem měl prostě asi silné myšlenky, že se mi nakonec ( v době když už jsem po roce hledání téměř přestal věřit v reálné uskutečnění nikoliv v samotný obraz statku od Anastasie) podařilo za 15 kč/m2 koupit 2 ha holého pole, peníze jsem našetřil z výplat a uskromnění během cca 7 let, tzn. žádné Megreho dědictví.
   Teď mám dohodnuto s obcí, že si provedu změnu územního plánu na zastavitelný pozemek. Ale do té doby mám pořád cca 3-4 roky, kdy na svém pozemku nemohu oplotit ani plochu 30×30 m pro to abych mohl trochu začít, abych mohl rozmnožit sazenice živého plotu, aniž bych se musel bát, že přijedu za dva dny na pozemek a budu mít veškerou práci zničenou či ukradenou, popř. i tu zeleninu a ovocné stromky, které chci vysadit na pozemku.
   Vypadá to tak, že budu muset obejít zákazy a tu pitomou oplocenku, jezírkoa na vodu a jiné potřebné věci prostě udělat i s tím rizikem, že mi pak úředníci ze SÚ budou dělat všemožné potíže potom při vyřizování změny ÚP posléze stavby nového ekologického, na infrastuktuře pokud možno nezávislého domu.

   Někteří čtenáři vidí v knihách určitou nesrovnalost, která spočívá v tom, že na jednu stranu Anastasia odmítá používat jehlu, na druhou stranu Vedrusové bojují dokonce s dvěma meči v rukou…

   Tady zjevně Megre motá nesmysly. Máme snad v dnešní době bojovat proti těm nad námi jejich současnými zbraněmi v případě, že budou chtít potlačit či zastavit naše krásné plány, stejně tak jak se snažili potlačit Vedickou kulturu (policejní a represivní složky mocenských struktur) ???. To si mám jako doma chovávat kulomet, bílý fosfor, atomovku v kufříku ???

   Buď jsem nepochopil co chtěl básník říci já, nebo Megre. snad mi někdo poradí co ty na to NAMU ??? Navíc si myslím, že právě v této oblasti myšlení leží i ta chyba, jež naši předci udělali a na kterou nedokázala najít zatím odpověď ani Anastasie…….

   V jedné ze svých knih píšete o dvou mniších, kteří měli původní znalosti o včelařství. Mohl byste prozradit více z této informace?

   “Mohl bych to udělat. Ale čtenáři, které zajímá tato otázka, by přeci mohli zkusit hledat sami” – velmi “inteligentní” odpověď Megreho, když i v knize bylo uvedeno, že tyto knihy jsou uloženy někděv chrámech v Rusku a předpokládám, že tam nemají ještě napíchnutý internet a navíc ani nevím pod jakým jménem byl měl ty dva mnichy v googlu hledat.

   Podobná otázka se týká znalostí Vedrusů o léčivých rostlinách na jednotlivé nemoci, návodech na přírodní konzervaci potravin, které by byly pro člověka co nejprospěšnější. Neplánujete sepsat knihu, která by obsahovala tyto informace?
   Taky zajímavá odpověď. Mám osobně doma mnoho knih od bylinkářů (M.Treben, naše domácí bylinkáře, senzibily páter Ferda apod.), sám si sbírám bylinky na svém pozemku a zkouším jejich účinky. Ale proč by nemohla fungovat výměna osobně ověřených zkušeností podobně smýšlejících lidí, včetně informací o možnostech nauky a výsledků senzibilního léčení ?. Já prostě zatím tu schopnost umět porozumět bylinkám v sobě neprobudil, ale doufám že to brzy probudím. také se chci naučit i proutkaření.

   Další otázka se týká žreců. Z Vašich knih vyplývá, že Anastasiin pradědeček byl jedním z těch, kteří uškodili světu, pak si to uvědomil. Proč Anastasia pořád miluje svého pradědečka a proč se tento stařec po tom, co si vše uvědomil, nesnažil nějak pomoci v dnešní situaci

   Tady je další důkaz toho, jak je těžké psát jazykem, kterému by rozuměli všichni. Anastasiin pradědeček byl velice mocný žrec, Mojžíšův potomek. Všemu Anastasii naučil, povídal si s ní. Ale pročpak ji nenutil dělat to, co chtěl on? Do určité míry přece mohl předvídat, jak se zachová. V jednom dialogu s žreci se Anastasie dokonce zastal. Podle mého názoru si uvědomoval, že Anastasia je silnější. Už jsem vyprávěl o tom, že žrecové měli své způsoby, jak určit, kdo z nich je silnější. Pak nebyl smysl tomuto člověku odporovat, naopak se mu všichni snažili pomáhat. Anastasiin pradědeček řekl, že žreci se nepostaví proti Anastasii, protože si uvědomují její sílu

   Pokud vím a mám mnohokrát i osobně ověřeno, tím jakým budeme v dospělosti určuje z 99% naše okolí a rodina, škola apod. To jak děda poznal v malé Anastasii větší sílu než má on, ponechávám na jinou debatu. To by už v tom dětství musela být mnohem silnější než on, no a za pomocí modré boží koule by to snad vysvětlit a pochopit možná šlo. A pokud se již žreci nesnažili Anastasii odporovat, ale naopak pomáhat (dle Mergeho úvah) jak to, že to se světem za těch min. 30 let života Anastasie jde svět spíše od do úpadku – to je ta pomoc žreců, kteří když to přeženu stojí dnes nad skupinou nejmocnějších lidí z Bilderbergu ???

   Mě osobně vzhledem k tomu, že dlouho o Anastasii nevíme další informace (co ona a její děti teď dělají) , jak to vidí s postupem času ona nikoliv Megre (po těch jeho zajímavých odpovědích), opravdu cit říká, že pravdivost informací Megreho je někde napůl.
   Rozhodně ale nedám dopustit na myšlenky Anastasie, mnoho z myšlenek (pokud jsou opravdu její 😉 ) se mi totiž potvrdilo v životě, popř. zpětně jsem je dokázal potrvdit tím, co jsem v sobě cítil ještě dříve než jsem o nějaké Anastásii četl.
   Navíc když teď po dvou letech hledání a přemýšlení nad informacemi o skutečnostech světa (WTC, peníze a bankéři, historie všech počátků válek a jejich důsledky, zrůdnosti všech režimů, pokusy na lidech a zviřatech, zrůdnosti farmaceutických firem, globální korporace, MMF apod.) zapřemýšlím nad myšlenkami Anastasie a její hlavní vizí tj. rodovým statkem je to pro mě něco co dává řešení dnešním problémům světa po všech strámkách a osvobozuje jakéhokoliv člověka na světě od dnešních útrap má-li alespoň nějakou možnost naplňovat její realitu.

   Samozřejmě tak jsk se dnes rozšiřují komunity lidí, jež se snaží různými způsoby tuto realitu naplnit, je jasné, ti “žrecové” navrchu místo aby pomáhali dobrému, světlemu a silnějšímu (jak uváděl Megre), tak se snaží a budou stále silněji ukazovat svůj vliv z pozice síly a každý kdo má oči to může vidět.

   Ta finanční krize je jen obludný podvod světových vlád a na ně napojených bankéřů, a oni už cití, že se rodí něco nového, tak vytvářejí další zákony, nařízení a sled skutečností, které budou bránit našim světlým změnám. už dnes když se člověk na internetu podívá kolik zákonů existuje v ČR, kolik nařízení z EU se musí dnes dodržovat v námi blízkém farmaření (včelařství – nařízené nutné chemické ošetření před varoázou, veterina – povinné různé očkování zvířat a plno jiných věcí) je vidět, že to nemá co do činění nic s vylepšováním života člověka, ale stupňující legislativně-mocensky-policejní boj veškerých důsledků naší civilizace jako boj těch mocných ve společnosti s obyčejným občanem.

   Např. hrozba terorismu v USA či EU a s tím spojená neomezená moc armády a policie, zatknout a bez soudu a důkazů uvěznit koholi koho budou chtít označit za teroristu, různé psychologické tlaky na lidi skrz uměle vytvořené prasečí a jiné chřipky apod. Nedávno uveřeněné vyjádření koho jiného než jednoho ze synů rodu Rockfellera o hrozbách z internetu a potřebě “jejich omezení a cenzury” (kdo pak to zas bude určovat můžete hádat)

   Anastasiiny myšlenky jsou pro mě stálým světlem v této tmě dnešní reality, ale Megreho odpovědi mi nahlodávají pocit věrohodnosti jako celku Anastasie+Megre.

   Snad mi Namu nebo kdokoliv z vás dokáže vysvětlit nebo objasnit alespoň něco.

  • #6128
   namu
   Člen

   Milý Petře,
   je to pro mne trochu těžké, odpovídat na takový obsáhlý příspěvek. Ale zkusím to.

   1. Anastasie a Wladimír jsou dva lidé, a i když on napsal pro ní knihy, a mnohé pochopil, jistě nepochopil vše, co a jak ona myslí. Pro mne je mnohem důležitější, co říká sama Anastasie. Ale i jeho si vážím.

   2. Ohledně plotu … ty za to něco můžeš, když ti po obvodu tvého pozemku vyrostou keře? Nemůžeš, to je prostě náhoda. A možná se ani nesmí vyhloubit rybníček bez povolení. Ale odvodnovací strouhy a sběrný dolík na vodu z odvodněné louky, to se může, ne? Atd. 🙂

   3. Včelařství … hledat sami … Já tomuto výroku rozumím tak, že máme sami pozorovat včely a že přijdeme na to, jak s nimi. Samozřejmě že musíš nahlásit jeden úl. Když ty další nejsou vidět. Zajímavé je, že včely které ulétly člověku a žijí volně NIKDY nemají varroázu.

   4. Léčivé rostliny, recepty – na to je přeci dostaek knih již ted, i když ne od Megreho?

   5. Současné zbraně? Meče to asi nebudou … chytrost? Vynalézavost?

   AAA, ted musím trochu odbočit. Katarální horečka u skotu je takový výmysl, který byl vládami protlačen v zájmu farmacie, tedy povinnost očkování proti katarální horečce, která před tím zabila asi 6 kusů dobytka v celé Evropě. Po očkování se rodí mrtvá telata, dospělé krávy umírají, dobytek je slabý a špatně přibírá, nemluvě o zamořeném mléku, kdy např. kůzlata umírala pouze po požití mateřského mléka očkované kozy.
   V Rakousku, Německu a Švýcarsku se zvedla vlna odporu sedláků – demonstrace, žádání odškodného, žaloby na veterináře. Nejlépe se zorganizovali – přes internet – rakouští sedláci (a spotřebitelé, kteří také nechtějí jedovaté mléko). Výsledek několikaměsíčního boje – V RAKOUSKU BYLA POVINNOST OČKOVÁNÍ PROTI KATARRÁLNÍ HOREČCE ZRUŠENA.
   Také jsem se snažila najít něco na českém netu o těchto očkováních. NIC. Pouze oficiální stránky.

   To mne vede k domněnce, že tato válka je informační a naší zbraní je PRAVDA A SPOLUPRÁCE. Rakušáci nám to předvedli.

   A nakonec – otázka peněz na pozemek a ev. dům. At každý začne podle svých možností, at je to balkon, malá zahrada či louka. Prostor lásky, i když malý, pomáhá k uskutečnování dalších záměrů, které jsou v souladu s veškerenstvem.

   Přeji hezký den, Namu

  • #6129
   petr
   Člen

   @Namu wrote:

   Milý Petře,
   je to pro mne trochu těžké, odpovídat na takový obsáhlý příspěvek. Ale zkusím to.

   1. Anastasie a Wladimír jsou dva lidé, a i když on napsal pro ní knihy, a mnohé pochopil, jistě nepochopil vše, co a jak ona myslí. Pro mne je mnohem důležitější, co říká sama Anastasie. Ale i jeho si vážím.

   2. Ohledně plotu … ty za to něco můžeš, když ti po obvodu tvého pozemku vyrostou keře? Nemůžeš, to je prostě náhoda. A možná se ani nesmí vyhloubit rybníček bez povolení. Ale odvodnovací strouhy a sběrný dolík na vodu z odvodněné louky, to se může, ne? Atd. 🙂

   3. Včelařství … hledat sami … Já tomuto výroku rozumím tak, že máme sami pozorovat včely a že přijdeme na to, jak s nimi. Samozřejmě že musíš nahlásit jeden úl. Když ty další nejsou vidět. Zajímavé je, že včely které ulétly člověku a žijí volně NIKDY nemají varroázu.

   4. Léčivé rostliny, recepty – na to je přeci dostaek knih již ted, i když ne od Megreho?

   5. Současné zbraně? Meče to asi nebudou … chytrost? Vynalézavost?

   AAA, ted musím trochu odbočit. Katarální horečka u skotu je takový výmysl, který byl vládami protlačen v zájmu farmacie, tedy povinnost očkování proti katarální horečce, která před tím zabila asi 6 kusů dobytka v celé Evropě. Po očkování se rodí mrtvá telata, dospělé krávy umírají, dobytek je slabý a špatně přibírá, nemluvě o zamořeném mléku, kdy např. kůzlata umírala pouze po požití mateřského mléka očkované kozy.
   V Rakousku, Německu a Švýcarsku se zvedla vlna odporu sedláků – demonstrace, žádání odškodného, žaloby na veterináře. Nejlépe se zorganizovali – přes internet – rakouští sedláci (a spotřebitelé, kteří také nechtějí jedovaté mléko). Výsledek několikaměsíčního boje – V RAKOUSKU BYLA POVINNOST OČKOVÁNÍ PROTI KATARRÁLNÍ HOREČCE ZRUŠENA.
   Také jsem se snažila najít něco na českém netu o těchto očkováních. NIC. Pouze oficiální stránky.

   To mne vede k domněnce, že tato válka je informační a naší zbraní je PRAVDA A SPOLUPRÁCE. Rakušáci nám to předvedli.

   A nakonec – otázka peněz na pozemek a ev. dům. At každý začne podle svých možností, at je to balkon, malá zahrada či louka. Prostor lásky, i když malý, pomáhá k uskutečnování dalších záměrů, které jsou v souladu s veškerenstvem.

   Přeji hezký den, Namu

   Já si vážím Megreho tím, že nám předal její myšlenky. Když by ne on – vybrala by si jiného vhodného. Pro kontrast a protiklad v knihách je byl Megre opravdu ideální kus 😀 .

   Keře a stromky můžet nasázet do aleluja kdykoliv a kamkoliv (s tím problém není), ale plná funkčnost živého plotu to není otázka jednoho roku, snad jsi mě pochopila…já u toho pozemku nemám barak, abych to mohl uhlídat a ostatní věci jako jezírko apod. si piš, že budu budovat bez povolení 😀

   Víš mě šlo jen o to, že pokud už někdo ví jak s těmi včelami nejlíp pracovat a ubranit proti novým nemocem přírodní cestou, je naprosto zbytečné zkoušet něco co už je odzkoušené, bylo by škoda kdyby mi pošli jen z toho důvodu, že jsem to nikdy nedělal a nechci to chovat běžně publikovaným způsobem plným chemických řešení, takže tak..

   Nechci znalosti Megreho, tam toho moc nebude, ale znalosti lidí, kteří statek budují nebo jsouv tom dále – tzn. opět to stejné neučit se zbytečně dlouho něco, co už někdo má dávno za sebou a funkční a ušetřit tím čas na další zkoumání.

   Samozřejmě, že celá farmacie a veterina je jen záležitost finančního obratu, bez evidentních výsledků zlepšení, ale naopak se stále novými a novými nemocemi.

   Tak, tak začít můžou i na balkonku, ale jestli zůstanou jen na něm, moc jim to dnes v systému nepomůže ačkoliv to může být rajské jak rajče. Ten kontakt se svým pozemkem a jeho dostatečně velkou ohrannou hradbou zeleně je důležitý potřebný.

  • #6130
   petr
   Člen

   omlouvám se za nějaké překlepy a dvojí příspěvek, nevím proč, ale mám tu možnost editace svého příspěvku u tohoto vlákna nějak zablokovanou. snad nejde o cenzuru či něco podobného

  • #6131
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Milý petr_, myslým, že si prešiel veľký kus cesty, už treba iba akceptovať, že nikto nie je dokonalý, každý sa učí aj na vlastných chybách, teda ani Vladimír Megre nie je dokonalý a vo svojich knihách to napísal veľakrát. A k Tvojim problémom s pozemkom, resp realizáciou zámeru…. Vlastne Ty si predstavuješ veci ako to pôjde a zároveň aj ako to nepôjde, Tie dva názory si protirečia a tak to aj vyzerá v realite. Skús zmeniť toky myšlienok, negatívne hneď spáliť keď sa objavia, lebo nikto sa im nevyhne a veci sa pohnú dopredu. ahoj Palo

  • #6132
   namu
   Člen

   Ahojte,
   ještě k těm včelám. Možná že jsem to tu někde už psala.

   Našla jsem na českých stránkách někde u včelařů článek o tom, jak tři čeští ing. zkoumali, proč včely žijící volně v přírodě nemívají varoázu. A přišli na to.

   Ve volné dutině stromu včely vystaví své zásoby tak, že na zimu se celý roj stěhuje postupně nahoru a opouští dolní prázdné plástve. Ty prázdné plástve nehlídají a tak je sežerou myši, brouci a tak. Na jaře se včely zase stěhují dolů a dole přistavují nové čerstvé plástve, kde pak vychovávají dětičky. Ty horní jsou v létě opuštěné a mohou být zase sežrány nějakým hmyzem či zvířetem.

   Vččely tak kladou vajíčka vždy do čerstvých nových pláství.

   U nástavkového chovu včel je to jinak. Tam včely nemají možnost putovat, staré plástve zůstanou a na nové není místo, takže v jedné včelí komůrce není vychováno jen jedno mládě, jako by to bylo v přírodě, ale více. Po každě vyklubané včelce zůstane v té komůrce tzv. “košilka”, t.j. zbytek po včelí larvě. Což je z hlediska včel nehygienické.

   Co k tomu dodat 🙂

   Namu

  • #6133
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Ty knížky o bylinkách a léčítelství od Avicenny se jmenují v angličtině: The Book of Healing (kniha léčení) a The Canon of Medicine (Zákon medicíny, Pravidla medicíny).
   Zde více: https://wapedia.mobi/en/The_Canon_of_Medicine

   Pěkný zbytek neděle
   Radim

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 10 vlákna odpovědí
 • Téma ‚Rozhovor s Vladimírem Megrem, autorem knih ze série ZCR’ nepřijímá nové odpovědi.

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account