• Toto téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Pf79 a poslední změna proběhla před 5 roky a 5 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4526 Odpovědět

   Nová kniha, která ukazuje jak celý systém je jednou velkou zákulisní hrou nejmocnějších lidí Světa, kteří díky svým vlivům řídí systémy, a ovlivňují tak běžné lidi, kde je úmyslně vyvstalým systémem řídí jako nástroj lidských farem.

  • #6615 Odpovědět
   Pf79
   Člen

   Myslím že úryvek z této knihy by lidem pro představu postačil, je to na 2 příspěvky.

   Společenská šablona dospěla do stádia řízení a ovládání lidí, kde moc nad lidmi (dnes pod pojmem politická moc), je jasným taktem udávaného směru. Místo základní složky chránit své poddané, nebo chcete-li dnes chránit svůj vlastní lid, se celá ideologie přenesla do produkce lidských farem se snůškou strachu. (O strachu si v jiné kapitole řekneme více, kde vymezíme konkrétní prostor, protože strach je opět jedním z nejdůležitějších klíčů k obchodnímu úspěchu při ovládání lidí). Strach vždy byl a je, akorát ten dnešní strach je hnán v podobě (právo) represe (odborný právní pojem represe: potrestání, společenský trest uložený právní cestou), které bohužel dlouhodobě ovlivňují (genetika) represe (odborný genetický pojem represe: potlačení tvorby genetické informace). V zárodku byly argumentace proč lidem nařizovat, co musí, mohou a nemohou dělat. Protože by se jinak lidé nedali řídit a ovládat. Politici by argumentovali, že bez zákonů by zavládla obrovská anarchie, plná hierarchie atd., atd. Částečně souhlas, ale jsme svobodný stát a jako svobodný občané přeci máme práva. Jenže pojďme k tématu, co se vlastně u nás stalo, absolutně jiným úhlem pohledu, než doposud známe.
   Nyní využiji práva psát o čemkoli a sdělím Vám můj osobní názor, který Vám možná otevře oči, že jste byli ovlivněni společenskou šablonou, která Vás vede pouze jednosměrně, tak jak je potřeba.

   Proběhla u nás Sametová revoluce, kde jsme si narychlo zvolili nastrčené lidi do dočasné politiky, jen proto, že o sobě prohlásili, nebo někdo prohlásil, že on nám pomůže. Organizátoři na Václavském náměstí zmanipulovali lid, kde jeden vykřikl „Havel na hrad“ a bylo to zpečetěné. (Toto tvrzení se opírá o fakt, že kdyby místo pana Václava Havla stála jiná osoba, třeba pan Novák, tak prvním Českým prezidentem je pan Novák). Já nemám nic proti zesnulému exprezidentovi panu Václavu Havlovi, jen definuji skutečnosti jiným úhlem pohledu, kde pod snůškou společenské šablony si nikdo neuvědomuje realitu.
   Protože nikdo ani nedutal díky informačnímu deficitu, kde o demokracii jsme věděli všichni hrozně málo (spíše jsme papouškovali a přebírali definice demokracie od vysokoškoláků v podobě: konec cenzury, svoboda slova, svoboda tisku, svoboda pohybu), tak ti zasvěcení a ambiciózní se chopili moci. Založili politické strany, a jiné aktivity, kde zneužili a využili nás obyčejné lidi, kteří byli x let informačně blokováni minulým režimem. Přizpůsobili si systém sami sobě na míru, a aby vše bylo demokratické, tak jsme ústavu převzali z jiných zemí. A nyní se zamyslete, kdo z Vás rozuměl demokracii jako takové, krom hesel které jsem zde uvedl a přesně věděl co vše je potřebné pro svobodu člověka a řízení demokratického státu? Jen jsme všichni hovořili o právech psát a hovořit o čemkoliv, jezdit kamkoliv a vlastnit cokoliv. Nikdo nebyl expert na demokracii, byť jsme věděli od lidí, kteří mohli cestovat, jak taková demokracie asi (přibližně) vypadá. Jenže vše dotvářel i onen pocit, že osoba, která mohla vycestovat si uvědomovala, že může říct cokoliv, může si koupit cokoliv, ale to svoboda není. Jenže…, pánům, krátkodobým politikům ve funkci na počátku demokracie se podařilo vytvořit něco úžasného. Ústavu České republiky a související listiny práv a svobod. Ústava, která se od roku 1992 do roku 2015 změnila pouze ve volbě prezidenta a jeho pravomocí, tedy hned jsme měli experty na demokracii, kteří se podepsali pod ústavu. Zajímavé je, že běžné zákony, které jsou postaveny na základě Ústavy, již takovou stálost a úspěšnost nemají. Jako bychom profesionály ztratili. Ale jak je to možné? Již jsem výše psal, že škola na politiku neexistuje a politici se učili politiku za chodu. Komunikace, styl oblékání apod. Tedy kdo vlastně vytvořil onu Ústavu a související listiny práv a svobod? Čí názory v oněch dokumentech to jsou? Jsou to opravdu listiny zajišťující demokracii každému občanovi?
   Tímto jsem Vám chtěl demonstrovat, že jeden úhel, a to ten mediální nestačí. Že společenská šablona je utvářena lidmi, a ne vždy pro lidi, ale na zneužívání lidí (lidské farmy). Co by ekonomika státu dělala, kdyby nebyly daně? Ti co cinkali, ani nedostali práci, hlavně že se místa na vysokých postech rozdávala o sto šest. A mohu pokračovat. Kdo byli ti, kteří po revoluci soudili? Kdo byli ti, kteří chytali zločince? Kdo byli ti, kteří byli na nejvyšších postech v naší demokratické zemi? Kdo byli ti, kteří stanovili tyto systémy?
   Vraťme se k našemu tématu.
   Společenská šablona v samotných základech byla postavena na výkonné moci, kde se rozlišovalo postavení člověka ve společnosti a tím započalo obrovské potlačení rozvoje člověka, kde úmyslně, nebo neúmyslně se začalo zasahovat do rozvoje lidské osobnosti. Velmi dobrým příkladem je Komunistický režim, který lidi řídil tak, že lidé ve své životní podstatě byly spokojený. Co lidem vlastně chybělo? Menšina stála o to, aby byla svoboda projevu. Ale většina stála o to cestovat. Když vezmu rozdíl mezi demokracií a Komunistickým režimem, tak vše má své výhody a nevýhody. Lidé k sobě byly milejší, dnes díky obrovské informovanosti lidé jeden druhému nevěří, byť se vidí poprvé. Já si pamatuji, když moje mamka si šla za minulého režimu k sousedce půjčit 100 korun, která ji bez problému půjčila. A taky si vzpomínám, že k té samé sousedce si šla po revoluci pro 200 korun a sousedka ji řekla, že jí půjčit nemůže, protože nemá. Kdyby komunistický režim zůstal, kde by se upravila pouze některá omezení, tak jsme na tom podstatně lépe. Nejen ekonomicky, ale i mentálně. Normová výroba má své kouzlo, což se v demokracii realizovat nedá, i když dá, ale to je na hlubší rozbor, což není předmětem této knihy.

   Lež o pravdě II.
   Pojďme se podívat na náš systém detailněji, abychom si vytvořili názor a správný úhel pro odhalení klíčových rozdílů, které jsou ve finále důležité pro srovnání Vašich myšlenkových pochodů pro obchodní problematiku. Abychom byly schopni definovat, co je správné, co je špatné a hlavně si uvědomovali, že když vytváříme něco špatné, tak pro dobrou věc a naopak. Vezmeme si systém naší Demokracie a systém minulého Komunistického režimu. Jenom dodám, že asi změníte názor na politickou stranu KSČ, které já sice nehovím, ale uvidíte je v jiném světle, alespoň na stejné rovině jako je demokracie. Každý člověk porovnává, tak pojďme na to.
   Každý, nebo alespoň skoro každý zná systém komunismu a každý zná systém demokracie. Do všeho zamícháme společenskou šablonu podvědomého vnímání lidí, kteří na základě špatné informovanosti zastávají názor, že komunismus byl horší díky omezení svobodných práv a demokracie je lepší díky svobodě. Já říkám, obojí je stejné v základech, a obojí má své klady a zápory, kde ani jeden systém není o svobodě člověka.
   Představte si systém, který má základy v řízení a manipulaci lidí, tak jako tomu bylo kdysi, kde na základě přežití jsme přijali toho nejsilnějšího jako vůdce, o kterém jsme byly všichni přesvědčeni, že on je ten pravý, díky kterému přežijeme a na koho se můžeme spolehnout, že se nejen o nás postará, ale zároveň nás ubrání v případě nebezpečí. Nyní tento prvek přesuňme do evoluční složky, kde si někteří lidé uvědomili, že většina lidí je hloupá (naivní) tím, že je zahleděná do základních priorit, tedy on je nejsilnější, on nás povede, on se o nás postará, kde zjistili, že aby si zajistili strategicky vedoucí post, tak je nutné zajistit, aby v těchto myšlenkách lidé zůstali, což nebylo těžké, protože po generace to byl zaběhlý systém, což utvářelo momentální společenskou šablonu, ale tímto krokem se vytvořila intelektuální složka vědění, které tyto jedince vyvyšovala a nahradila pud práva silnějšího. V ten moment již nešlo o harmonický vztah mezi vůdcem a jeho lidmi, ale o moc lidi ovládat, kde se zachovala povinnost o své lidi se postarat, a to z důvodu, že bez oněch lidí, by nebyla ona moc. Tento strategický krok se rozvinul do dnešní podoby, kde lidé postupným utvářením společenské šablony dospěli k několika rozdílným metodám jak ovládat lidi. Co bylo a je nejdůležitější, tak aby mezi lidmi byly zachovány harmonie a soulad, které lidem dají pocit blahobytu, spokojenosti a štěstí, kde lidé budou uměle drženi ve stejné hladině sociální vrstvy. Zároveň bylo důležité, zajistit, aby lidé vytvářeli hmotné statky, které zajišťovali neustálé koloběhy zisků a ztrát v podobě potravinové produkce. Dříve bez technologických vymožeností bylo řízení lidí jednodušší, protože zaměření lidí, bylo směřováno na životní potřeby přežití. Jenže už tam se stalo to, že někdo vyprodukoval více, protože měl například více synů a jiný méně, protože byl na vše sám. Lidé automaticky si zvyšovali životní standard, který původní ideologickou myšlenku přežít předčil, kde samotná podstata přežití se dostala do nedůležitých hodnot každého jedince. Toto mělo za následek postupné zhoršování mezilidských vztahů, protože lidé začali porovnávat. „Soused má kolečko a já vše musím tahat ručně.“ „Sousede, půjč mi kolečko, ať to netahám ručně.“ „Nepůjčím, sám ho potřebuju.“ (To je příklad, pro Vaše uvědomění). Na takovýchto faktorech vůdcové, nebo vůdce zjistil, že se mu běžné řízení lidí vymyká kontrole a bude muset honem rychle něco vymyslet, protože by mohl někdo začít závidět i jeho vůdcovskou pozici. A když viděl první davovou vzpouru, tak bylo rozhodnuto. Již nestačilo, že se sám sebe dosadil do královské pozice, kde stanovil předávání vůdcovství ve své pokrevní linii, která byla jediným argumentem pro lidi, kterou lidé sami byli schopni akceptovat, kde argument zněl, „Já jsem vůdce, a kdo jiný než můj syn, má krev bude minimálně stejný jako já.“ A ve spojení s krví manželky už ani nehovořím.
   Jednou z těchto map řízení lidí je i společenská školní šablona, která měla zajistit, že se lidé stanou intelektuální (uvědomělí), kde pod všeobecnými znalostmi výuky, budou schovány naučné prvky, které měli zajistit jasně daná pravidla, co se může, co nesmí a samozřejmě poslušnost, oddanost apod. Lidé samozřejmě toto uvítali, ale netušili, že byli podvedeni mocnými, kterým šlo pouze, o co nejednoduší a nejefektivnější řízení lidí, které mělo nahradit samotné uvědomění, že on je vládce a náš velitel. Prostřednictvím školy byli děti připravováni na práci, která nesla ovace vůdcům, tedy dnes státu, ale zároveň byly připravováni na život. Život, kde měli porodit své děti, kde se předpokládalo a plánovalo, že rodiče budou výchovu dětí směřovat na jimi dostupnou intelektuální složku, kterou se ve škole dozvěděli. No a konečně jsme u našeho porovnání.
   Takto byl vytvořen i Komunistický režim, který na základě dostupného vědění o negativních povahách člověka se zaměřoval na řízení lidí. Ten byl směřován k blahobytu lidí, tak aby lidé měli všeho dostatek, na základě finančního instrumentu měli práci a zároveň ze všeho stát a státní příslušníci těžili. Zároveň potlačoval zvyšování životního standardu, aby lidé byly k sobě milejší tím, aby si tolik nezáviděli, a zároveň, aby se lidé nebouřili a vládu nesvrhly. To chtěli zajistit kontrolou médií, tisku, slova a pohybu, což zajišťovali speciální policejní složky apod. Vůdcové Komunismu věděli, že lidé mají takové špatné vlastnosti, že by v případě ne-regulace, by docházelo ke katastrofám a úpadku lidské morálky.
   Demokratický režim, který nahradil Komunistický režim, je koncipován absolutně stejně, kde jde o řízení lidí, moc a obrovskou lidskou farmu, která má zajistit blahobyt těm nejvyšším. Demokracie není o svobodě lidí, ale o využívání a zneužívání obyčejných lidí, kteří za svoji oddanost vedení státu nikdy nemohou dostat nic, než co je potřebné a prioritní pro existenci samotného státu, což jsou opět lidi, které stát potřebuje. Demokratický režim kašle na lidi a jejich sociální vrstvy, jen jim nařizuje, co mohou a nemohou dělat, kde využívá taktiku nátlaku. Ano, on stejně jako systémy před demokracií, má v povinnosti se o lidi postarat, ale jak postarat? Na úkor něčeho potřebnějšího? Například sociálním minimem, kde opětovně nutí člověka zapojit se do koloběhu lidské farmy? Rozdíl mezi demokracií a komunismem je ten, že demokracie řídí lidi formou nátlaku, (takzvanou osobní volbou každého jednotlivce), kdežto komunismus všeobecným nařízením. Tedy, chceš pobírat sociální dávky, zapoj se do činností, které ti nabízíme. Nechceš se zapojovat do námi stanovených činností, nebudeš dávky pobírat, anebo budeš minimálně. Však my tě donutíme demokraticky, abys začal přemýšlet, jak my potřebujeme, a zapojil ses do našeho blahobytu. Jen si vezměte opět, kdo byl u moci po revoluci, kdo jak nabyl majetky, kdo řídil největší firmy, kdo soudil, kdo byl u policie atd. Ti samí lidé, kteří byli za minulého režimu.

  • #6616 Odpovědět
   Pf79
   Člen

   Druhé pokračování

   A nyní mi každý řekněte, že jste tyto informace všechny věděli. A že tento úhel pohledu na danou věc jste měli. Společenská šablona nás donutila svým vývojem přemýšlet jinak. Tak jak oni potřebovali a potřebují. Tak, že bereme našim vnímáním Komunismus jako diktaturu, tedy něco pro nás pro lidi špatné, a Demokracii jako svobodu, tedy něco pro nás pro lidi dobré. Já osobně mám rád, když mi narovinu lidé řeknou pravidla hry, než mě do nich tlačí nátlakem, to nemáme nikdo rádi, ale zde to přijímáme, protože o tom nevíme až do dnešního dne. Člověk má pud přežít, a proto vždy podlehne, ale nerozhodl se sám, byl tomu donucen společenským systémem, kde člověk má za to, že se svobodně rozhodl, protože usoudil, že kdyby udělal toto, tak je to mít nebude, a pokud učiní toto, tak to mít bude.
   Opomněl jsem na jeden důležitý fakt, kterým jsou volby do parlamentu a poslanecké sněmovny, ale rozvádět se mi toto téma nechce, protože to není důležité a bylo by to na další dvě strany. Co ale uvedu, tak zopakuji, co již bylo uvedeno, dnešní politici jsou ve stejné společenské šabloně, jako všichni ostatní. Ani oni sami nevědí, že jsou nástrojem této politické strategie v řízení lidí a směrech, které lidstvo neúmyslně podněcují k ještě větší propasti než je. Oni vědí, že jsou provázáni a tím i svázáni závazky státních kontraktů apod., ale nejsou profesionálové na to, jak z toho ven. Tento systém funguje skoro všude a všichni si myslí, jací profesionálové jsou. Čím větší profesionál, tím větší a účinný nástroj na zdokonalení řízení lidí a lidských farem. Ale někdo to musel vymyslet a implementovat. A nemusí to být ani nikdo z EU. Někdo, kdo na tomto všem má největší blahobyt a zisk. Jedno je však jisté, jak tato kniha vyjde a Vy ji právě čtete, tak politici o těchto skutečnostech již vědí, a nyní běžte a volte je do parlamentu a senátu a do Evropy. Volte někoho, o kom již nyní víte, že tyto informace má a přesto ve svém postě zůstává, se stejným přístupem, kde není schopen pro lidi, pro lidskou opravdovou svobodu nic udělat a jen z momentální pozice profitovat? Tedy chcete volit někoho, kdo Vám jasně dává najevo, že mu jde o pouhou moc a ne o Vás o voliče? Lidi volí jiné lidi do systému, který je samé připravuje o svobodu, kde každý volič byl podveden společenskou šablonou. ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ale i na Slovensku Úsvit a jiné politické strany, všichni voliči i představitelé oněch politických stran byli podvedeni, ale ne tak docela, protože někteří si tyto nátlaky uvědomují. Pokud politici ve svých postech zůstanou, tak jasně vědí, že jsou v řetězci řízení, kde chtějí řídit Vás a kde sami budou řízeni. Jenže jejich postavení ve společnosti je skoro nezasahuje do pocitu svobody, protože jsou těmi, kteří budou mít moc nad námi. A pokud tomu tak bude, a budeme je i nadále volit, tak nejen, že jsme hloupý, ale zajišťujeme tím změnu systému, který bude ještě horší než je, jen proto, že si lidé o tom jen řeknou a nic neudělají. Ta změna nebude u nás, ale všude jinde ve Světě a my budeme muset podlehnout. Veškeré věci vyplouvají na povrch pouze tehdy, když už není návratu. Nebo chcete být otroci lidských farem a to samé chcete pro vlastní děti a jejich děti? Dnes Vy rozhodujete o budoucnosti Vašich dětí.
   Co je svobodného na tom, že jedni mohou vše a jiní nemohou nic, když ve výsledku pro lidi zbyde jen ta jediná možnost a cest, díky rádoby svobodnému donucovacímu prostředku s názvem nátlak? Co je svobodného na tom, že ti u moci si přerozdělují majetky od obyčejných lidí (finance), kde jediné co musí dodržet pro svá zastření je veřejné mínění lidí pro případ medializace? Co je svobodného na tom, že jsem nucen dodržovat umělé vytvářené postupy, které obohacují jiné, jen proto, že něco nechápu, kde nikdo nebyl schopen mě to naučit, třeba nutnost vzít si právníka? Co je svobodného na tom, že se nutí dodržovat zákony, které nikdo nechápe, ani chápat nemůže, protože je nestudoval? Na práva existují školy, a pouhá slova, neznalost zákona neomlouvá, je nejen protiústavní, neetické, ale i protispolečenské. Pokud na právníka je určena škola, kde právnickou praxi, tedy nauku o zákonech je možné vykonávat pouze na základě řádně ukončeného studia, což je z důvodu nejen jistoty správného výkladu, pochopení, ale i samotné orientace, tak proč já, který právo nikdy nestudoval, mám zákon znát i bez studia, kde neznalost zákona neomlouvá, bez toho, aby mě někdo tyto zákony naučil a provedl mě jimi? O jaké spravedlnosti a objektivitě soudců se to bavíme? Není Justice náhodu pouhý prostředek mocných na potírání těch, kteří nedodržují zákon a mohli by svým jednáním narušit lidské řízení farem a tedy i jakási prevence svrhnutí režimu? Tedy těch, kteří svým chováním nabourávají rádoby svobodný systém pod názvem Demokracie, kde vybočují ze společenské přijatelné šablony režimu, což by vedlo k destabilizaci a rozvratu lidské morálky? ………
   Přiznejte si fakt, že jsme byli všichni podvedeni. Přiznejme si fakt, že nejsme svobodní lidé, že jsme pouhými nástroji v obohacování mocných, kteří ani nejsou členy našeho státu, ale kteří z nás profitují, třeba i tím, že jsou u moci, nebo jim dlužíme peníze, nebo jim peníze vyděláváme. Přiznejme si, že jsme se stali vlastními zajatci, v systému, který je daleko horší než Komunismus, protože ten alespoň byl k nám všem o něco férovější, kde pro lidi něco viditelně dělal, a i když lidem lhal a snažil se o neinformovanost, čímž nám vytvořil jakousi rozvojovou brzdu, tak nám bylo lidsky lépe i za cenu pohrůžky strachu. Raději bych byl ten, který neví nic a měl se dobře, protože jde o mě a moji rodinu, abychom se měli všichni dobře. Jde o jistoty, jde o absolutně jiné hodnoty. Peníze? Pouhý nástroj a prostředek k lepšímu životnímu standardu. Proč mít tolik, kolik ani sám nejsem schopen utratit, protože svoboda? Jaká svoboda, když jde jen o sobecký pocit nadřazenosti, ale souhlasím, proč ne. Ať bohatí zůstanou bohatí, ale ne bohatí na základě útrap druhých? Na základě krachu jiného? Na základě systému, kde jedni si zvyšují standard na základě snižování životního standardu druhých? Proč bych měl splácet hypotéku 30 let a živit jiné, jen proto, že si sama banka půjčila peníze jinde? Kde sice něco vlastním, ale jsem svázán na celý život, kde demokratické řízení lidí spočívá hlavně v nástrojích bankovních sektorů, které korespondují se systémem poslušnosti, oddanosti apod., pod pohrůžkou snížení životního standardu, kde jejich úrokové sazby jsou schopni dostat jednotlivé státy a jejich obyvatelé na úroveň bídy?. Protože demokracie? Svoboda tisku, svoboda slova a svoboda pohybu, svoboda podnikání? Lidé vstupují do hypoték jen proto, že jim nebylo nabídnuto nic jiného. Když byste věděli, že nemusíte být 30 uvázaný a měli ten samí dům, kterým jste se zavázali pravidelně pracovat, uvázali byste se na oněch 30 let? Lidi, nesmíme být líní a musíme bojovat za vlastní svobodu, za svobodu našich dětí a jejich dětí. Systém se dá změnit, ale je to jen o Vás.
   A jak z tohoto ven?

   Muselo by dojít k tomu, aby lidé začali zprvu šířit tyto informace, kde by přehodili výhybku v myšlení, kde by si uvědomili co je klam společenské šablony, jak se vše tváří podle společenské šablony a jak to doopravdy je. Museli by zatlačit veřejně na politiky, kteří by se tímto dostali do úzkých, kde by hledali výmluvy a dělali by vše proto, aby nám zavřeli pusu, ale to všem nemohou. Pak by došlo k převratu, třeba i tím, že by nikdo nikoho nevolil anebo by lidé založili hnutí, které by zajistili 100%, nebo alespoň 90% politickou převahu, která by režim změnila na nový systém. Toto by se automaticky rozšířilo do 24 hodin po celém Světě, kde by si lidé začali uvědomovat, v jakém omylu žijí. Začal by se všude postupně vytvářet nový systém, kde by zpočátku vládly nepokoje, ale jen do doby, než se ustanoví nový vůdce. Nový systém, kde se bohužel musí dodržet lidské farmy, vedení a zákony pro usměrnění lidí, protože lidé jsou ve své podstatě požitkáři, sobci, myslící na své uspokojování potřeb a libida, kde mají tendenci si zvyšovat vlastní standard, o čemž si ještě povíme, tak jeden systém řešení by zde byl. Jmenoval by se „DEMOKRATICKÁ MONARCHIE“, protože to je jediné přijatelné řešení našeho lidu. Jeden pán, který si sice žije v blahobytu a přepychu, ale který bude schopen pomoci všem lidem nejen k lepší životní úrovni, ale k pochopení, že lidé musí být k sobě milejší, díky uvědomění vlastní zkaženosti. Jeden pán, který má pod sebou všechny politické strany, jakož to rádce a vyslance a názorové síly. Jeden pán, kterého přijmou všichni, s důvěrou, že právě on bude ten, který lidem pomůže. Ten, který se orientuje ve všech průmyslových odvětvích, ve všech sociálních vrstvách, ten který nebude lidem lhát a v případě problému se za jejich věc postaví. Toto lze učinit velmi rychle, jen lidé musí tuto změnu sami chtít. A pokud by v Česku měl takovýto režim vzniknout, byl bych moc rád, protože bych věděl, že lid bude svobodnější, kde již nepůjde o řízení lidí za účelem možnosti svrhnutí mocných, protože lidé si budou uvědomovat vlastní negativa a své postavení ve společnosti, a tudíž i druhé budou brát jinak. Spíše půjde o lidi samé, kde se budou měnit dosavadní systémy nejen ve školství, aby byl využit dětský potenciál, který je nynějším režimem potlačován jen proto, aby byly lidé poslušní a dělali co je potřeba. Když už člověk má být součástí lidské farmy, tak ať dělá v tom, v čem je nejlepší a v čem ho to bude bavit. A pokud by se Slovenský lid chtěl k takovému to režimu připojit, proč ne. Jejich politická situace je na daleko větším propadlišti, než ta naše a klidně i okolní státy, protože i těch se to týká. Oni nejsou výjimkou. Toto až se dozvědí naši Polští sousedé, tak opět budou boje. Za Karla IV. byl asi největší rozmach. I Karel IV. měl své nedostatky, ale všichni ho vidíme v kladech. Jsme královský stát, tak ať je zvolen král, který bude náš lid ochraňovat a řídit. Oddaný lid svému králi, je spokojený lid, a pokud někdo nesouhlasí, tak ať jde tam, kde si myslí, že mu bude nejlépe. Nejde o to lidem brát majetky, nejde o to lidem brát svobodu, ani o to, aby se lidem činilo něco špatného. Jde pouze o to, aby lidé na sobě neparazitovali a pokud přijde nějaký dobrý nápad, aby se profesionálové na to podívali a řekli, to je fajn, mohli bychom to začlenit sem. Lidé musí dospět do jakési Harmonie všeobecné a vzájemné spokojenosti na základě osobního uvědomění.

   Fakt uvědomění
   Jenže, vše víše popsané je opět pouhým nástrojem pro Vaše momentální uvědomění, kde to co je nyní podstatné, tak byste nebyly schopni přijmout a pochopit. To že jsem Vám rozklíčoval režim dnešní doby, tak jde o Váš intelektuální rozvoj pro obchod, protože pokud někdo chce být úspěšný v obchodu, tak nejen že musí mít rozšířené informační složky, ale musí znát systém, aby byl schopen se vněm orientovat. Pokud znáte systém, tak přesně víte, co můžete a co nemůžete, co bude účinné a co nebude účinné. Výše máte jasně definován základní systém člověka, kde informace jaké dětství jsme prožili, jaké máme přátele, jak jsme na tom ve společnosti, jaké školy máme, tak bez tohoto základního uvědomění, nemůžeme nikdy uspět. Nyní se pustíme do samé podstaty, kde ideologii, co by bylo krásné, necháme být. Systém demokracie, není možné nikdy rozbourat beztoho, aniž by se zapojila masa obyčejných lidí, protože samotný převrat (Sametové revoluce) byl předem naplánován, ale nikoli Komunisty. Představitelé Komunistického režimu, a mocní představitelé ovlivňující celosvětový Demokratický režim vytvořili dohodu, výhodnou pro Rusko, se kterou přišli organizace a tajná společenství (tvůrců a zakladatelů demokracie), což nejsou ústřední postavy dnešního a minulého režimu. Proto jsme měli a máme Ústavu, která se nezměnila, ani nemůže změnit, protože politici vědí, že jakýkoli zásah by byl ihned potrestán ve formě ekonomické války. Klíčový lidé dnešní politiky moc dobře vědí, jak se celá věc má, a paní Havlová od zesnulého pana exprezidenta to určitě ví také, protože pan Havel byl dosazen a vybrán, proto i dobré vztahy v USA apod. Ale pojďme si to sdělit jinak.
   Česká republika, je tak malinkatá země, která nemůže nic jiného než poslouchat. Její finanční prostředky a surovinová pole (nerostná bohatství) jsou velmi omezené, včetně počtu obyvatel, kde jsme závislý na jiných státech, díky systému, který je po ekonomické stránce nezvratný. Všichni si uvědomte, že celý náš Svět je řízen několika klíčovými lidmi, kteří ovládají strategické ekonomické zdroje po celém Světě (mimo Ruska, tam alespoň nějakou svobodu mají, díky Putinovi, kterému jde jak o moc, tak o lidi. Rusko jako jediné nám nejblíže, není ovládáno těmito mocnými, a proto započala ekonomická válka, v podobě snížení Rublu….Jen si položte otázku, jak může Angela Dorothea Merkelová (Německo) dát Rusku sankce? A když nelze Putin ovládat a nemají nad ním moc, tak ekonomicky sníží hodnotu Rublu? Ty, ty, ty Putine… Zapomeňte na média, které šíří jiné, byť logické zprávy). Tito soukromníci, jsou ti, kteří díky finančnímu a strategickému vlivu v průmyslovém hospodářství, jsou schopni změnit politický režim. Oni jsou ty klíčové postavy našeho systému, byť nežijí, ani nejsou v Česku. Vše začalo různými společenstvími, nebo tajnými spolky chcete-li, jako jsou: Skulls, Bilderbergers, Rada pro zahraniční vztahy – CFR, Měnový Fond, Trojstranná komise. Veškeré tyto společenství, nebo organizace jsou velmi precizně rozděleny, nejen lidmi (členy), ale i strategickým politickým vlivem s ekonomickým podtextem. Pod ně teprve spadá Evropská Unie apod. Představte si systém, CFR kde by nejbohatší a nejmocnější lidé Světa, vlastníci největších korporátních společností Světa, ovládali celý Svět. Ovládán soukromými společnostmi pod vedením CFR. Tyto korporace mají společný obrat ve výši dvojnásobku hrubého národního produktu celých Spojených států Amerických. Zaměstnávají více jak 25.000.000 lidí jen ve Spojených Státech, kde jejich moc je určitě dostatečná na to, aby pohnula politickými pákami kdekoli na Světě. Jenže CFR tvrdí, že jsou jen nevinným výzkumným týmem, jak tvrdí její členové. Jedna věc je jistá, jedná se o skupinu, kterou má v rukou několik vlivných lidí, kde jejich síla je tak silná, že může sloužit jak k dobru, tak zlu. A to je pouze jedna organizace z výše popsaných. Jak byste se tvářili na to, že jeden miliardář, člen jednoho ze spolků prohlásil, že na zasedání skupiny Bilderbergers otázku zavedení EURA hovořili a projednávali dávno před tím, než bylo EURO oficiálně spuštěno? Vyhledejte si na YouTube pořad „Tajná Společenství – současnost“ a pochopíte systém. Tím se Vám snažím vysvětlit dva faktory. První je, že systém se změnit dá, ale za podmínky, že by museli všichni lidé vyjít do ulic a vzbouřit se, což díky mentalitě lidí nejspíše nikdy nebude, kde si řeknou, já jsem takto spokojený a druhý mě nezajímají, protože se mě to netýká. Týká, protože skupina Bilderbergers bude letos opět zasedat, což je provázané s G-8(G-5), kde jeden z bodů nebudou jen boje na Ukrajině, což jim Putin velmi dobře zatápí, ale i zavedení virtuální měny, tedy bezhotovostního vztyku. Ano nyní jsou, ale za pár let, kde nebudou finance, a bude díky virtuální měně každý kontrolován, kde hotovostní finance nám dávají alespoň trošku té svobody. (Virtuální měna byla těmito pány spuštěna v jakémsi testu Bitcoinu, jen proto, aby věděli jak odstranit negativa a zároveň, aby lidé tuto měnu začali vnímat, tedy implementovali vše do společenské šablony, aby v momentě kdy přijdou na scénu s virtuální měnou, tak aby veřejné mínění nebylo proti). Řízení lidí je nejdůležitějším faktorem na Světě, kde aby byly lidé nejlépe ovladatelní, tak jen díky virtuální měně. Představte si svět, kde nebude žádná hotovost, ale pouze virtuální měna, za kterou budete nakupovat a hradit absolutně vše, tak jako doposud. Mediálně půjde o jednoduchost, kde využijí společenskou šablonu jen proto, abyste to sami přijali, tím že virtuální měny existují, takže první krok zajistili, a pak jde o ty argumenty pro lidi hodnotné jako: nikdo Vás již neokrade, vše bude rychlejší atd. Ani nevidíte, jak se vše utváří, kde jste přesvědčeni o technologickém rozvoji, ale není tomu tak. Jak jsem již napsal, to co se neustále opakuje, to co opakovaně prožíváme, nebo činíme, tak bude námi vhozeno do podvědomí a tudíž i bude námi odsouhlaseno (přijímáno). Absolutně stejný systém jako je dnes, ale na platbě karet, bez hotovosti. Nebudete poslouchat a zablokují Vám účet a pak budete totálně mimo hru. Pro Vás se nic nezmění. Stejné nátlaky jako jsou sociální dávky, však mi tě demokraticky donutíme, abys poslouchal a dělal to, co mi chceme. Nebudeš poslouchat? Tak si umři, protože ti zablokujeme celý osobní účet na základě jiného tvého přestupku. Již dnes v případě dluhu nám exekutor sáhne na celý účet, i když je dluh minimální, a to je jen taktika na všeobecné vnímání člověka, což se stane standardem a na této platformě se postaví zákony, alespoň… budete poslouchat, nebo jste mimo hru. Věřte mi, že mé informace jsou velmi přesné, kde i banky díky virtuální měně, budou moct nafouknout své dluhy a budou moct držet pasiva v dlouhodobém mínusu atd.

   Díky, konec a zvonec

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Podnikatel Vs. Podvodník aneb Učíme ve školách, všemu jak nejlépe sami umíme. Nevíme ke komu, k čemu a proč
Osobní informace:
÷ 2 = 5

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account