Zvolené téma obsahuje celkem 0 odpovědi. Do diskuze (1 diskutujícího) se naposledy zapojil uživatel  Návštěvník a poslední změna proběhla před 13 roky, 5 měsíci.

 • Autor
  Příspěvky
 • #4178 odpověď
   Návštěvník 
  Člen

  Zdravím.

  Navštívil jsem Vaše www stránky a domnívám se, že mé poznatky by Vás mohly zajímat. Mohu zaslat další články, které nejsou v české verzi uvedeny.

  Miroslav Provod

  Nejstarší rituální stavba

  Nejstarší sakrální stavbou je pravděpodobně rituální areál Nabta Plaja (100 km západně od Abú Simbilu), vybudovaný v saharské poušti asi 2 000 let před stavbou první pyramidy. Náboženské středisko sestávalo z osmi velkých mohyl, třiceti kamenných kromlechů postavených nad hlubokými jámami, a tří menhirových řad vycházejících z jednoho bodu. Archeologové uvádějí, že rituální centrum záhadných staveb bylo budováno pro každoroční oslavy příchodu slunovratu a životodárných dešťů. Velmi jednoduché a nesprávné vysvětlení, ale nesmíme se tomu divit, pro nedostatek informací nelze odpovědět jinak.

  Zdůvodnit uvedenou stavbu nelze jednou větou, v dalším textu se o to pokusím a začnu otázkou: ?Je možné postavit stejný areál kdekoliv na jiném místě??. Odpovědět lze tak, že to možné je, ale areál nebude funkční. Základní podmínkou je, aby byl postaven na ?vybraném místě?. Kde se taková místa nacházejí není všeobecně známo, ale lze je nalézt na planině Nazca. Zde na velké ploše budovatelé záhadných staveb zviditelnili zóny energetického rastru kosmické energie, který se nachází všude na Zemi. Vybraná místa jsou tedy energetické zóny, které mohou svou energii předávat jiné hmotě včetně organismů. Zóny produkují přírodní zdroje, jako jsou mořské proudy, ostatní vodní toky včetně vodních pramenů, rudná ložiska, lesní celky, bouřkové mraky apod. Hornina umístěná v zóně od ní přejímá energii. Z horniny se stal menhir, přemístíme-li jej mimo zónu, bude převzatou energii několik hodin ztrácet.
  To jsou základní informace, bez kterých nelze hodnotit rituální areál Nabta Plaja. Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.volny.cz/mprovod_cz http://www.miroslavprovod.com

  Osm velkých mohyl na staveništi akumulovalo kosmickou energii jako hmota menhirů, dolmenů, kromlechů, zikkuratů, pyramid, mounds, mešit, katedrál i dalších podobných staveb. Větší hustota zón uvnitř staveb zejména kruhových, funguje jako energetický zesilovač, stěny zemních jam vytvářejí stejný efekt. Energickou kapacitu vybraného místa lze navršit nejen další hmotou, ale také jejím tvarováním.. Obelisky, sloupy, menhiry, kostelní věže a jiné vysoké stavby získávají energii jednak sáním hrotem a také tím, že jejich konstrukce protíná trojrozměrný zónový rastr. Kromlech z pískovcových kvádrů postavený nad jámou akumuloval ve své hmotě energii stejně jako menhiry a zahušťoval energii svatyně energií sloupového efektu. Tři menhirové řady byly vybudovány pro zachycení a přivedení další energie do vybrané lokality. V pozdější době fungovaly na stejné podstatě vzestupné cesty pyramidových komplexů nebo umělé vodní toky pod planinou Nazca.

  Z hlediska mého výzkumu mají objekty náboženského centra Nabta Plaja energetické vlastnosti stejné jako jiné sakrální stavby budované v pozdějších dobách.
  Nejstarší náboženské středisko v Nabta Plaja lze tedy hodnotit tak, že bylo vybudováno v místě s energetickým přepětím. Navršením a tvarováním hmoty byla zvětšena jeho energetická kapacita, která měla pozitivní vliv na návštěvníky svatyně.

  Neobvyklé hodnocení technické úrovně dávných kultur není v souladu se známými skutečnostmi, ale je nutné respektovat, že přechody energie lze experimentálně prokázat. Mnoho lidí se domnívá, že chronologii starých kultur předcházela neznámá technicky rozvinutá civilizace. Vědci na to reagují tím, že dosud nebyl nalezen jediný předmět, který by to prokázal. Velké množství megalitických staveb, u kterých nikdo nevysvětlil jejich účel, lze také považovat za svědectví.

  Březen 2005

  Miroslav Provod

  Antika a fyzika
  Když mě známý fyzik v jednom ze svých vyjádření k mé práci upozornil, že energetický rastr, který na svých vebových stránkách popisuji v grafu č.6, připomíná Einsteinem zavržený éter, překvapilo mne to. Nikdy jsem takto neuvažoval, neboť Albert Einstein éter z fyziky definitivně odepsal. Hypotézu znovu oživující možnou existenci éteru, nepřímo také potvrzuje velmi obtížně vysvětlitelná okolnost ztíženého radiového pozemského přenosu, k němuž dochází při vytvoření pomyslné linie (zákrytu) dvou či více planet naší sluneční soustavy spolu s planetou naší – Zemí.
  Snadno si představíme, k jak významnému snížení průsečíků ?kulových“ rastrů planetárních zón a interzón při takovéto ?planetárně zákrytové“ situaci na jedné přímce se nacházejících planet dojde, dokážeme si také představit snížený počet pomyslných cest pro radiový signál na Zemi. Při stoprocentním akceptování Einsteinovy hypotézy pojednávající o magnetických polích ale nedokážeme tento ?radiový efekt“ jednoznačně odůvodnit. Uvedená a mnohá další fakta v nás vyvolávají myšlenku, zda se Einstein nemohl nějakým způsobem v souvislosti s popřením existence ?éteru“ zmýlit a zda v prostoru vesmíru skutečně není ještě cosi neregistrovatelného, co nepodléhá gravitaci, nijak to nevnímáme a v nemohoucnosti to z existence ?usvědčit“ raději přehlížíme. Pro existenci ?onoho“ se nám totiž určité indicie skutečně nabízí.
  Podobné myšlenky vyvolávají nauky antických učenců, z nichž některé nebyly dosud vysvětleny. Před dvěma a půl tisíci lety řecký filosof a zakladatel atomistického pojetí přírody Démokritos vyslovil představu, že se hmota skládá z nekonečného množství různorodých nedělitelných a neviditelných nejmenších částeček (atomů), které se ustavičně pohybují v prázdném prostoru. Tuto Démokritosovu představu o hmotě, v antice skoro nepovšimnutou, potvrdila až novodobá atomová fyzika.
  Asi dvacet let po Demokritosovi založil řecký přírodovědec, filosof, lékař a politik Empedoklés, nauku o čtyřech nepomíjivých živlech (oheň, voda, vzduch, země), jejichž směšováním a rozlučováním vznikají všechny věci. Aristoteles ještě později připojil k těmto čtyřem živlům živel pátý – éter. Éter představoval jakýsi druh moře velmi jemné povahy, v němž se mohou bez jakéhokoliv odporu pohybovat hvězdy. Nikdo sice nevěděl, jak toto prostředí vypadá a nikdo také jeho existenci experimentálně neprokázal. Éter byl vnímán jako nezpochybnitelná skutečnost až do první poloviny 20. století, kdy Einstein v souvislosti se svými výzkumy pojem éter prohlásil za mrtvý.
  Živly antických učenců jsem pochopil, když jsem je dal do souvislosti s experimenty. Oheň, voda, vzduch a země jsou významnými přírodními zdroji kosmické energie, všudypřítomný éter se nabízí být vodičem kosmické energie. Čtyři antické živly měly ale stejný osud jako Demokritosova představa o hmotě – v následující historii zůstaly nepovšimnuty. Předpoklad, že antičtí učenci kosmickou energii využívali a koncentrovali, je potvrzován mnoha architektonickými prvky tehdejší doby.
  Existenci určitého vesmírného energetického rastru podporuje také satelitní optikou zadokumentovaná skutečnost, že oblaky nevysílají blesky o náboji 100 000 000 V pouze k jiným oblakům nebo k zemi, ale také na druhou stranu, někam do neznáma, směrem od Země. Kudy a kam teče tato nesmírná energie? Důvod a princip tohoto jevu nebyl dosud nikde vysvětlen. Stejné fyzikální vakuum se týká vzniku nesmírné energie až 1000 x energeticky vyšších nábojů blesků na Saturnu, jak je zdokumentovala sonda Cassini.
  Dosud nevysvětlené jevy přírodního charakteru nám naznačují, že bychom neměli existenci éteru jednoznačně popírat. Jaký je původ vodivosti energetického rastru? Podstatu vodivosti neznáme, její existenci však prokazujeme na mnoha případech. Nabízí se nám mezi éterem a energetickým rastrem souvislost, že jde o jeden fenomén označený pouze dvěma názvy,
  Březen 2006
  Miroslav Provod sen. + jun.
  http://www.miroslavprovod.com

Odpověď na: Megalitické stavby
Osobní informace:
22 ÷ = 11

Zvonící cedry Ruska | © 2019 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account