Zvolené téma obsahuje celkem 6 odpovědi. Do diskuze (7 diskutující) se naposledy zapojil uživatel  Martina1 a poslední změna proběhla před 5 roky, 8 měsíci.

 • Autor
  Příspěvky
 • #4360 odpověď
   Anonymní uživatel

  V jednom z prvních čísel občasníků Agape Brno (nulté číslo – 2003), které svého času vycházelo, jsem narazil na recenzi knih Anastasia. Agape Brno je, jak o sobě píší, centrum volně sdružených duchovně a léčitelsky založených osob. Jakub

  [hr]

  Také u nás se objevily knihy ruského podnikatele Vladimíra Mergeho o sibiřské jasnovidce a jejím synovi, které vyvolaly nebývalý poprask nejen v Rusku (milión prodaných výtisků), ale i v dalších zemích, včetně naší. Její hodnocení jednotlivci je krajně protikladné: od nadšeného přijetí jako slova avatara naší doby po úplné odsouzení jako podnikatelského podvodu, jehož cílem je zbohatnutí z příjmu za knihy a cedry.

  Již podle této protikladné reakce je můžeme zařadit mezi obdobné knižní „úkazy“ jako Rampovo „Třetí oko“, Redfordovo „Celestýnské proroctví“, dále „Poselství od protinožců“, „Hovory s Bohem“ apod. Všechny tyto knihy se kromě „bestselerovského“ přijetí čtenáři (po původním odmítnutí nakladateli) vyznačovaly třemi znaky:

  1. obsahovaly tušené, avšak dosud nevyslovené dílčí pravdy

  2. směšovaly reálné děje s ději v astrální neboli snové dimenzi

  3. jejich čtení silně rozkmitávalo třetí oko.

  Viděl jsem záchvaty zuřivosti rozumářů nad popisy dějů v astrálu, které oni ovšem promítali do hmotné úrovně. Přemýšlel jsem, proč v knihách tato směs je, proč ji tam autoři vložili. Teprve poté, co mi několik rozumářů řeklo, že jak narazili na první astrální děj, tak knihu zahodili, jsem pochopil:

  Směs reálného a astrálního je vytvořena proto, aby vytěsnila rozumáře z poučení, která díla přináší!!!! Rozumáři jsou pachatelé krize lidstva a proto nesmí být varováni popisem božích mlýnů, které nastolí opět rovnováhu!!! Tato směs je geniálně vsazený blok, který vyřadí nehodné.

  Anastázie o tom říká: „Kdo chce věřit, že existuji, pro toho existuji i s účinky, které popisuji. Kdo nechce věřit, pro toho jsem výmyslem.“

  Jak tedy vyhodnotit sérii knih o sibiřské jasnovidce, napsaných naivistickým jazykem, velmi nedokonale přeložených, bez literaturně formálních kvalit? Velmi kladně!!! Je vhodné je pozorně přečíst, neboť podávají dílčí pravdy, vhodné k přežití rodů i národů. Které?, např.:

  • zastavit odtrhování člověka od přírody
  • zastavit rozklad rodiny
  • všechnu péči při výchově dětí věnovat nejen rozumové, ale i citové, duchovní oblasti
  • obnovit vztah člověka k půdě, práci se zemí, chápání světa rostlin
  • hlubší význam sexuality
  • poukaz na vyzařování vesmíru (pro čtenáře knihy „Svatý grál a energie života“ vyzařování grálu), které je zachycováno živými bytostmi, zejména stromy. Nejvíce je to sibiřský cedr určitého stáři, u nás duby a lípy. (Odtud posvátné stromy.)
  • Léčení prostřednictvím stromů. Viz u nás Druidové a jejich magické spojování nemocných s bratrskými stromy prostřednictvím vložených vlasů nemocného. Strom pak doplňuje životní energii na dálku.
  • vyzařování míst a domova
  • dolmeny jako spojovací kanály do záhrobí
  • myšlení a slova jsou energiemi, které tvoří
  • úcta k předkům
  • a dalších dvanáctkrát dvanáct upozornění. Ovšem jen pro „zvané“!!!

  (J. Staněk)

  Zdroj: Agape Brno

  #6134 odpověď
   komura 
  Člen

  Tuším, že loni jsem se doslechl trochu aktualizovaný názor pana Staňka z Agape na Anastasii. Docela bych si pro pobavení přečetl tuto otočku o 180 stupňů.
  Nemáte někdo tuto druhou verzi?

  Jen jsem zaslechl takový detail, že když se přehodí písmenka a některé vyhodí ze slova Anastasia, tak z toho vyjde Satania 🙂

 • #6135 odpověď
   Bojda 
  Člen

  Tady je odkaz co napsal pan Staněk v roce 2005 o Anastasii
  https://www.inicia.cz/ranka/knihy/anastasia/stanek.htm

  Mimo jiné Anastázie – přesmyčka satan Azie.

 • #6136 odpověď
   Jakub Sedlář 
  Správce

  Četl jsem ho, nechal jsem na Vás, ať si článek sami dohledáte. Zajímavé, že u Agape není k nalezení, asi to bude přepis některé z jeho přednášek. Zdá se mi, že hlavně nemohl překousnout Megreho vývody a zamyšlení. Anastásie potom byla pro „ránu“ nedaleko. Když použiji stejný hodnotící prvek a vyhledám přesmyčky(bez diakritiky) na p. Staňka, hle – JAKOSTNE SEF…to zní jako ŠÉF JAKOSTI, že by duchovní jakosti? Autorita, která nám říká, co je pro nás vhodné? Trošku přeháním a co…každý máme svůj vlastní vnitřní kompas, řiďme se jim.
  Tak či onak p. Staněk nerovná se Agape, jestliže platí zároveň věta představující onen spolek. Co je vlastně více prokazující – závěry p. Staňka, ať již jakékoliv nebo automatická kresba (pí. Brzobohaté), když budeme věřit slovům v knize (Člověk jako víceúrovňová bytost – pí. Brzobohatá, p.Červený), která ji popisují následovně:

  Automatická kresba v jejím projevu není běžně známá automatická kresba, která vychází většinou z napojení automaticky a nevědomě jen do astrálních rovin, a to na různé typy astrálních informačních struktur a bytostí, jak pozitivních, tak negativních. I když nadále v této knize budeme o naší kresbě hovořit jako o automatické, její podstata je jiná. Jde o vyšší vědomou formu komunikace hresbou pomocí symbolů s napojením do vyšších duševních a duchovních sfér řízenou milostí boží. V tomto případě se jedná o DUCHOVNÍ SYMBOLICKOU A DOKUMENTUJÍCÍ KRESBU, vedenou vzájemnou komunikací s osobním duchovním vůdcem a duchovními bytostmi.

 • #6137 odpověď
   jiri.vaca 
  Účastník

  Staněk psal o knížkách v roce 2003 psal velmi pěkně (viz. 1. příspěvek)

  Za obratem v roce 2005 bych viděl větu z článku v 3. příspěvku:

  „SUNDEJTE Z KŘÍŽE JEŽÍŠE KRISTA! (od str. 115) Již je „z pytle šídlo venku“!!! To je odvěká touha satanova.“

  Zřejmě 7. díl jako křesťan v tu chvíli nerozdejchal. Zbytek článku je už jen hledáním hole.

 • #6138 odpověď
   jonnblaze 
  Člen

  Nemáte někdo tuto druhou verzi?

 • #6139 odpověď
   Martina1 
  Člen

  Je jen otázkou času, než lidé pochopí význam řečeného a smysl napsaného. Důležité je to, co to dělá s duší člověka. U lidí, kteří mají srdce a tím pádem i duši pokrytou vrstvami nesoucích těžkou energii ať už z genetické, rodové či karmické linie se nelze divit ani odsuzovat, že jsou pro ně tyto knihy nepřípustné. Všichni do jednoho procházíme vzestupem energií,které rezonují na úrovni citů a srdce a proto se občas dostáváme do konfrontace sami se sebou a našimi postoji.Člověk, který příliš lpí na starých vzorcích a postojích se snaží ze všech sil udržet si svoji pozici za každou cenu. Ale v těchto nových, vyšších energiích tyto vzorce a postoje neobstojí, rozsypou se jako balíček z karet. Jen se to vše děje postupně a nenásilně. Vracíme se všichni sami k sobě, do vlastního nitra, ke spojení s tím, kým ve skutečnosti jsme a co nás tvoří. Anastasia i Vladimír nic netají, na nic si nehrají, na nikoho netlačí, jen svými názory inspirují lidi k zamyšlení nad způsobem života a ukazují jinou alternativu, která doposud nebyla nikým nabídnuta. Každý se rozhoduje sám za sebe a je pouze na něm samotném, k čemu ho to táhne a přitahuje, vždyť i to utváří jeho zkušenosti a dává možnost podívat se na to jinak.
  Já sama za sebe musím říct, že do 20 let jsem vyrůstala jako ateista, slovo Bůh jsem nesnášela a odmítala jakékoliv náboženství a každého kdo se k něčemu takovému hlásil.Než se stalo, že jsem jednoho dne z ničeho nic začala vnímat,vidět a cítit energii, která mi vycházela z ruk. Nejdřív jsem se toho lekla,ale pak jsem se o to začala víc zajímat a potkala lidi, kteří s tím měli své zkušenosti a při nich jsem si uvědomila, že to co vidím a cítím není má fantazie, ale něco, co vidí i ostatní ještě dřív než jsme si to řekli.Teď už je to několik let, co vidím energie, které jsem uvedla na začátku-energie minulosti, přítomnosti a občas i budoucnosti a snažím se z toho pochopit co nejvíc.
  Jakmile máte tuto zkušenost, kterou pocítíte na vlastním těle, nelze ji popírat a dělat, že neexistuje, musíte ji přijmout. A jen zopakuji, neměla jsem k tomu dřív vztah,nezajímala se o to, nevěřila tomu, neprováděla žádná cvičení ani techniky.
  Proto chci říct z vlastní zkušenosti a z toho, co mi bylo umožněno vidět,všem se nám pročišťuje cesta do srdce, ať už tomu věříte, cítíte to anebo ne.
  Anastasia v textech udržuje velmi mocné obrazy o nás samotných, které jsou tak čisté, že před nimi nic lživého neobstojí. Dokonce i její obrazy, kdyby v sobě nesly cokoliv zavádějícího by se rozpadly proti Božskému Stvoření.
  Mějme se sebou trpělivost a buďme ohleduplní k tomu, co se kolem nás děje.
  S úctou k životu.. 🙂
  Martina

Odpověď na: Kniha o Anastázii, podnikatelský podvod nebo pomoc?
Osobní informace:
55 + = 59

Zvonící cedry Ruska | © 2019 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account