• Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Anonymní uživatel a poslední změna proběhla před 11 roky, 4 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 0 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4366 Odpovědět
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Po přepojení od jiné bytosti/inteligence se nám naskytl více než zajímavý rozhovor s inteligencí “Rimida”… posuďte sami (kont. skupina)

   Odkud jste?

   Planeta Země, Česká republika.

   Specifikujte blíže.

   Mléčná dráha.

   Popište své tělo.

   Výška zhruba metr šedesát až metr osmdesát, máme dvě ruce, dvě nohy, dvě uši, nos, ústa, dvoje oči.

   Lakas. A popište svou planetu.

   Naše planeta je zvaná často jako modrá planeta. Je zde hodně vodstev a pět kontinentů.

   Co je u ní.

   Poblíž je měsíc a centrum naší sluneční soustavy je slunce.

   A chemie?

   Jsme bytosti humanoidního typu, jsme v dimenzi 3D. Naše těla jsou složena z prvků kyslík, vodík, uhlík a dusík.

   Lakas, to vím. A planeta.

   Majoritními prvky jsou rovněž uhlík, dusík, vodík a kyslík.

   Poměrové indexy plynů v atmosféře?

   78% dusíku, 21% kyslíku, stopová procenta oxidu uhličitého a vzácných plynů.

   Slunce je žluté?

   Ano.

   Ramis.

   Jestli tomu dobře rozumím, tak vaše inteligence je jednou z inteligencí, která se podílela na genetickém inženýrství a na vzniku lidské bytosti?

   To ne, ale byli jsme určeni jako vaši učitelé.

   Kým jste byli určení?

   Vašimi tvůrci.

   Proč se tedy neidentifikujete a proč jsme nevstoupili do bližšího kontaktu.

   Protože jakýkoliv bližší kontakt není možný již z toho důvodu, že my nejsme schopni se projevit ve frekvenčním spektru vašeho světa a vaše smysly nejsou schopné dosáhnout frekvence, která je pro nás našim domovem. Z tohoto důvodu je jakákoliv interpretace naší identity zcela nereálná a irelevantní.

   Děkujeme. Můžeš nám prosím sdělit základní informace o vaši inteligenci. Případně zda máš otázky na nás, tak ti rádi odpovíme.

   Jaké by jste si přáli informace?

   Lidé jsou zvídavá inteligence a rádi víme s kým mluvíme, kde se vaše inteligence vyskytuje, jaký mate druh společenského uspořádání, jestli mate rodiny, prožíváte city jako my?

   Jak jsem již naznačil, nebo naznačila, popis naší identity je pro vaše vědomí irelevantní, my nemáme žádné rodiny, my nejsme my, my jsme jedno, jsme vědomí. A nemáme vytvořené žádné strukturalizace ani hierarchické projevy. My nejsme společnost. Jaké další informace by jste si přáli.

   V jaké dimenzi se vyskytujete?

   Co je pro vás dimenze.

   V našem pojetí existuje 15 dimenzí a my se v současné chvíli nacházíme v 3. dimenzi.

   Asi rozumím. Ale potřebuji startovací informaci. Na jaké frekvenci kmitá vaše světlo?

   400 až 800 Hz.

   Světlo našeho světa kmitá na frekvenci 28 miliard až 30 miliard Hz.

   Děkujeme za odpověď. Pro nás je to mírně šokující, protože to jsou frekvence pro nás nepředstavitelné.

   Prosím pochopte mě tedy, že se snažím být sdílný, sdílná, ale mnohé nelze interpretovat. Jelikož vaše vědomá báze a naše vědomá báze je v mnoha ohledech nekompatibilní.

   Já bych se ještě chtěl zeptat, prosím, zmiňovala jsi, že budete naši učitelé. Mohu se ještě zeptat v jaké oblasti budete lidstvo učit?

   My jsme vaši učitelé. Vždy jsme byli a byli jsme povoláni k tomuto poslání, Učíme vše, vaše realita, kterou žijete, je náš výukový program. Náš hlas je vašimi vizemi, mnohými myšlenkami a nápady. Stimulacemi a inspiracemi.

   Mluvila jsi o tom, že náš učíte skrze ideje a vize. Dá se tomu rozumět tak, že někdy mluví lidé, že mají inspiraci od můzy, třeba hudebníci nebo básníci. Mluvíme o tomtéž?

   Velmi dobře.

   Dnes jsem mluvili o pozemšťanovi, který se jmenuje Julius Verne a který napsal spoustu knih o věcech, které v té době neexistovali. Je to jeden z těch autorů, které jste inspirovali.

   My inspirujeme každého člověka, i tebe, v kterékoliv chvíli vašeho života. Jsou lidé, kteří rezonují na tuto inspiraci v různých fázích fyzikálního projevu. Tedy v různých fázích interpretace vašeho života zvýšeným zájmem. Tento muž zřejmě patří mezi tyto.

   Může se lidská bytost nějakým způsobem lépe naladit na komunikaci s vámi, aby ji vize lépe přicházeli?

   Máte velké rezervy v této aktivitě a touto cestou je vnímat sebe sama a prostě přijmout se, umět se radovat ze sebe a ze situace, ve které jste, kdy se cítíte dobře.

   Děkuji. Máte nějakou spojitost s inteligencí, kterou my nazýváme bůh stvořitel?

   Máte na mysli základní koherenci vašeho vesmíru?

   Pravděpodobně ano.

   To jsou naši velmi staří žáci.

   Můžeš nám o této inteligenci, bohu stvořiteli, poskytnout nějaké další informace?

   Mladším žákům informace o starších žácích? V případě, že to bude pro dobro věci, tak ano. Co by jste chtěli vědět.

   Podle mnoha filozofií je bůh stvořitel v každém z nás a my jsme součástí jeho. Můžeš nám k tomu poskytnout nějakou informaci?

   Ano, vy jste buňkami jejich těl, protože oni se učí být učiteli, k tomu potřebují živnou půdu pro svůj projev. Touto živnou půdou jsou buňky jejich těla a těmito buňkami je vaše inteligence, vaše životní síla, váš životní projev.

   Z tvé odpovědi chápu, že bohů stvořitelů je více než jeden?

   Je jich velké množství.

   Ve starých legendách se hodně mluví o tom, že bůh vzniká a umírá spolu se svými následovníky (věřícími). Je na tomto zrnko pravdy?

   To je ale míněno v příměru. Spíše je to filozofické.

   Jsme li my jedněmi z buněk našich stvořitelů, musí existovat ještě další buňky. To znamená, že na naší úrovni existují ještě další bytosti, které tvoří současně buňky těl bohů. Tzn. že oni jsou pastýři současně více inteligencí?

   Ano.

   Tyto inteligence jsou všechny v našem galaktickém systému?

   Ano, protože vaše galaxie je vaše třída.

   Děkuji. Před chvíli jsme řešili program síly a moci, který je zakódován v buňkách našich těl. I toto je záměrem?

   To je jedna z několika maturitních zkoušek pro vás.

   Mohl by jsi nám prosím říct něco více k naší tělesné schránce?

   Samozřejmě ano. Ale buďte prosím více přesný.

   Jak dlouho může lidské tělo jako takové žít?

   Délka lidského věku je určena v jeho prospěšnosti pro systém. Tímto systémem prvního řádu je vaše planeta. Je li člověk prospěšný pro svůj domov a tím je vaše planeta Ramis, ve vašem případě. Pak se prodlužuje délka věku takového člověka. Lidská bytost má velmi elasticky nastavenou délku vlastního života. Tedy období, kdy může aktivně vytvářet účinky v prostředí jeho reality. Limitní hranice, pakliže nějaká existuje, by pak byla mezi, chcete li nějaké přesné konkrétní údaje, 600 až 800 roky.

   To byla, přiznám se, šokující odpověď. Když jsi zmiňovala prospěšnost pro planetu. Některé filozofie hovoří o tom, že potrava pro boha je, jestliže se radujeme. Jestliže něco tvoříme v radosti. Můžeš nám k tomu něco říct?

   Chtěla bych ještě dodat, že míra entropie v mezi-buňkovém schématu, která je produktem ztráty elasticinu, který je příčinným jevem stárnutí, je odvislá od odchýlení se daného lidského jedince od přirozených schémat životního fungování v systému prvotního řádu a tomu říkáte přírodní zákony, nebo také někdy duchovní zákony. Tyto definice jste si určili sami a v podstatě jste se jim přizpůsobili, což je projevem vaší i naší svobodné vůle směrem k vám. Zmiňovali jste se o radosti?

   Ano.

   A v jaké slova smyslu.

   Otázka zněla v souvislosti s prospěšností pro planetu Zemi. Podle některých filozofií, když některý člověk tvoři v radosti, kreativně, ….tedy jestli by jsi nám tímto mohla osvětlit prospěšnost pro planetu Zemi.

   Prospěšnost je míra harmonické spojitosti mentální, fyzikálního a emočního záření daného člověka tak, aby Země byla schopna co nejefektivněji čerpat lidské zkušenosti, lidskou životní energie a také výsledky lidské dělby práce.

   Co ti prosím říká název: Řád Lyricus?

   Řád Lyricus je pojem, kterým je označena jistá studijní aktivita, která je tvořena filozofií, jež si klade za úkol ovlivnit lidské smýšlení, ovlivnit lidské psýché a ovlivnit lidskou bytost. Toto ovlivnění je charakterizováno větší mírou energetické a mentální samostatnosti.

   Je tento řád součástí nějaké větší společnosti?

   Ano, je. Ale v lidském společenském projevu zatím není projevena. Tedy není objektivizována tato aktivita.

   Děkuji. Chtěl bych se ještě zeptat – s předchozí inteligencí jsme mluvili o bylině, zvaná petržel, která pozitivně působí na prodloužení lidského věku. Můžeš nám k tomu poskytnout doplňující informace, případně jak takovou bylinu používat?

   Tato bylina je především inteligence a samostatný druh vědomí, které se vyvíjí. Za určitých okolností je schopna vám tato inteligence poskytnout jistý druh oběti. Kdy bude obětovat svůj energetický potenciál pro nastartování jistých velmi pozitivních procesů ve vašem energetickém sytému. Za tímto účelem je důležité požádat příslušnou bylinu, zda by byla ochotná projevit příslušnou oběť, bude li souhlasit s takovým aktem, pak můžete požívat plnohodnotně účinků takové byliny ve vašem záměru.

   Jak efektivně využívat vnitřní energii k tomu, abych byl prospěšnější ostatním lidem?

   Na tuto otázku lze odpovědět mnohými způsoby. Ale já se pokusím odpovědět co nejefektivněji. Prvním bodem by měla být idea. Je li idea ukotvena do potenciálního nárůstu prospěšnosti či intenzifikace a kvality či vývoje kvality prospěšnosti pro své okolí, tak to je naprosto zásadní a je to naprosto důležité. Tedy jde o to, aby daný člověk byl schopen akceptovat dominanci své vlastní prospěšnosti pro okolí na úkor sebe samého. Za druhé je velmi důležité, aby takový jedinec byl schopen dobře odezírat požadavky jeho životní reality, které se otevírají jeho vědomí a žádají jeho vědomí o to, aby vyhovělo jeho požadavkům. Za třetí je důležité, aby taková lidská bytost udržovala co nejvyšší míru harmonického uspořádání mezi vnitřním potěšením a vnějším potěšením, jinými slovy, aby vnitřní rozpoložení daného člověka odpovídalo harmonicky a poměrově míře potěšení, které taková bytost má z vnějších událostí a jevů a okolností, se kterými se v životě setkává. Za další, je velmi důležité, aby taková lidská bytost byla schopna vnímat homogenitu a kvalitu světa v co nejkratších záblescích času. V čím kratším čase a kratší době je taková lidská bytost schopna vnímat tyto kvality, tím pevněji stabilněji a homogenněji prorůstá do kořenové báze reality, která je v podstatě základovou energetickou platformou jeho života. Tyto body jsou velmi důležité a jsou odpovědí na položenou otázku.

   Na Zemi je velké množství učení, které o sobě tvrdí, že nás k této cestě přibližují, můžeš mi sdělit, které z těchto učení je pro nás to nejefektivnější?

   Na světě je velmi mnoho informací, které se tváří jako učení a z nichž pouze některé jsou skutečným učením. Neexistuje žádné učení, které je pro jednoho, nebo druhého člověka tím nejoptimálnějším a nejlepším. Každá lidská bytost by si měla spontánně vybírat z těchto druhů filozofií a učení na základě vnitřního odezírání míra harmonie a kvality. Také míry gravitačního přitažení k těmto učením a sympatie. Neexistuje žádné nejoptimálnější učení. Každé učení, které existuje má svůj význam a smysl. Je to tak určeno z toho důvodu, aby lidská bytost mohla surfovat podle potřeb mezi jednotlivými učeními v kterémkoli čase jejího vývoje, dle svobodné vůle.

   [hr]
   Pokračování za několik dní při dalším sezení…

   Dobrý den, zdravíme Tě. Jsme inteligence Lakas, z planety Ramis, která Tě kontaktovala před dvěma dny a naše skupina projevila velkou touhu se s Tebou spojit a zeptat se na pár otázek.

   Je mi ctí, že s vámi mohu hovořit.

   Nám je také velkou ctí, děkujeme.

   Při předchozích channelingových komunikací několikrát zazněly informace ohledně vyšší formy vědomí, mohla by jsi nám to prosím přesněji vysvětlit?

   Samozřejmě. Vědomí je druh energie, která je výsledkem interakce životní síly jakéhokoliv ducha, který intervenuje ve své evoluční vývojové bázi s realitní matricí, do které je vložen tento duch. Vědomí je tedy zprostředkující princip mezi realitním matrixem a vývojovou škálou individuelní bytosti. vědomí tedy může intervenovat jak na jednu stranu do realitních forem, tak na druhou stranu do vnitřního uspořádání daného ducha. Vědomí je tedy spojitým výkonným článkem kontaktu a z tohoto důvodu je vědomí v podstatě portem skrze který se můžete navázat datově a energeticky na jakéhokoliv ducha, který je aktivní ve svém vývojovém profilu.

   Já jsem nerozuměl odpovědi ve formě předchozí inteligence. Marten se zmiňoval, že na některé otázky může odpovědět pouze vyšší forma vědomí. A mě osobně to nebylo zřejmé, kdo je vyšší forma vědomí a kdo je nižší forma vědomí, či jakým způsobem se to dělí.

   Při vší skromnosti, jsem třeba vyšší forma vědomí ve vztahu k vědomí Marten.

   Děkuji. Máme tu dotaz na Vedruskou civilizaci, máš o tom prosím informace?

   Ano, samozřejmě, jsou vám k dispozici.

   Děkuji. Žila Vedruská civilizace i na našem území a v jakém časovém rozmezí?

   Ano, byl to v období 1850 až 2900 let před Kristem.

   Chtěl bych se zeptat, jakou činnost zde tato civilizace vytvářela?

   Vedruská civilizace byla civilizace přeživších potomků civilizace Thuata Danan. Vedruská civilizace byla velmi pasivní civilizací, která byla svázána s morfickým polem střední Evropy. Vedruská civilizace v podstatě řešila usmířeni morfického pole viny jejich předků s prostředím, kde tito lidé žili. Výsledkem toto činnosti byla celá řada objevných a velmi důležitých zjištění, které zakomponovali do svých tradicionalistických forem sdělení na různých místech střední Evropy.

   Byla energie viny touto civilizací vyrovnána?

   Ve vašem prostředí vašeho světa a vaší civilizace země dvouocasého lva je tato energie vyrovnána z 86%

   Tedy je to mimo jiné i úkol naší civilizace tuto energii vyrovnat?

   Zcela jistě.

   Na kopci Barborka u Buchlova se nachází formace kamenů. Jsou pozůstatkem stavby? Jaké a z které doby?

   Datace 700 – 900 let před n. l.. Účel – obřadní mystické místo

   S jakou civilizací je to spojeno?

   Zjišťuji že zde jde především o spojení na keltsko druidskou enklávu vašich předků.

   Další otázka, odpověz mi, pokud možno konkrétně, kdo řídí tento náš svět, tj. život lidí na Zemi. Kdo stojí za globální vládnoucí a kontrolující mocí? Kdo, nebo co to je?

   Jde o dvě otázky, které jsou částečně společné, ale zároveň jsou zcela odvislé od sebe. Tedy první půlka otázky, ještě jednou prosím.

   Kdo konkrétně řídí tento náš svět? Tj. život lidí na Zemi.

   Já.

   Děkuji. Kdo stojí za globální vládnoucí a kontrolující mocí?

   Je to synoptický nástroj jistého druhu zkoušky, která je nadstandardní povahy a má zabezpečit kontinuitu vnitřních energií vázaných na koncepci lásky a soucítění, koncepci syntetického projevu jakékoliv inteligence, která nutně musí být spolupracující a svázanou spojující s jinými projevy různých inteligenčních faktorů, jde tedy o sjednocovací prvek, ten sjednocovací prvek, aby byl kompatibilní a aby byl iniciován v té nejskvělejší podobě, musí vycházet z jistých druhů zkušeností a jedna z těchto zkušeností je řízena procesy a silami, které vy nazýváte systém.

   Měla jsem na mysli bezprostřední kontrolování života na Zemi, které se projevuje systémem nám známým jako matrix.

   Matrix je program. Je to program, který má za úkol vyšlechtit jisté tvořivé a kreativní povahové vlastnosti v individuálních buňkách životního projevu lidské bytosti Adamah Kadmon. Tento program je dočasné povahy a bude aktivní do té doby, dokud bytost Adamah Kadmon a to nejen na planetě nazývající se Ramida – Ramis, tak samozřejmě je platný tento program i na jiných planetách, které obývají humanoidní bytosti. Tento program je dočasné povahy a bude odstraněn ve chvíli, kdy lidské bytosti budou mít dostatečně zažité vnitřní zkušenosti a vnitřní energetické bohatosti, které umožní vysoce kvalitní a efektivní míru sjednocení.

   Já děkuji, ale většina lidí vnímá tento program jako negativní a jako program, který je omezuje, protože jim zastírá přímou cestu k poznání.

   To také definuje potřebu tohoto programu.

   Existuje způsob, jak se toto moci vymknout? Může to udělat lidská bytost na své individuální úrovni?

   Co definujete pojmem vymknout?

   Vystoupit z tohoto programu. Nebýt jím ovládán.

   Samozřejmě, že taková to koncepce je možná.

   Jak tedy může lidská bytost, která se rozhodně vystoupit z tohoto programu, toto udělat?

   Může to udělat tehdy, pakliže v jejím morfickém poli budou aktivní ty zkušenosti, které definuje tento program.

   Dříve tedy ne?

   Nikoliv.

   Proč mnoho lidí není schopno navázat kontakt se svou duší?

   Je to otázka systému víry a také je to otázka jejich vnitřního světonázoru. Pakety vnímání reality takového člověka, která ho obklopuje, jsou, jak vy říkáte bohužel, nekompatibilní s touto schopností. Tato schopnost je tedy zpětnovazebním úspěšnosti ve vývoji takové lidské bytosti a jest utěšující to, že každá lidská bytost spěje k tomuto praktickému uskutečnění.

   V které dimenzi se nacházíte?

   Mám li převézt jisté prvky do logicky povahy věci, která je vám blízká pro určité, byť abstraktní vyjádření umístění mé, naší inteligence, pak bychom museli hovořit o dimenzionálním rozhraní někde mezi 186 milióntou a 190 milióntou dimenzí.

   Děkuji.

   Nazývají vás někteří lidé centrální rasou?

   Centrální rasa jsou naši nejpokročilejší žáci.

   Když mluvíš o sobě jako o inteligenci Rimida, je projevů vaší inteligence více, nebo pracujete tak, jak my chápeme například demiurga?

   Jsme jedno v mnohém, znamená to, že jsme a jsme. Chtěla bych uvézt, že náš projev vědomí a naše síla tvoření není konečná, i my jsme žáci.

   Děkuji. Takže je nad vámi nějaká další inteligence? Případně kdo je váš učitel, jestli o tom můžeš mluvit?

   Ano, jde o inteligenci Rogo.

   Můžeš nám o této inteligenci sdělit nějaké další informace, případně zda je o ní zmínka v nějakých lidských legendách?

   Velmi se vám omlouvám, ale neexistuje jakákoliv možnost definovat v rozhraní inteligence vašich bytostí Rogo.

   Čemu se máte ve vztahu k inteligenci Rogo, která je vaším učitelem, naučit?

   Jsou to velmi mnohé věci, ale abych uspokojil ženu, která se táže, v současné době ve své výuce jsem koncipováni do schopnosti stabilizovat energetické a datové souvztažnosti mezi mnoha set vrstevnou DNA jistých životních projevů na mezi kosmické úrovni.

   Děkuji a jestli se ještě mohu zeptat, lze nějak časově definovat dobu, kdy lidská dvou vláknová DNA bude zmnožena a tím budou povýšeny schopnosti lidské bytosti.

   Ano, jde o poměrně přesné informace. Rehabilitace lidské DNA, tvorů kteří obývají planetu Zemi, mám na mysli inteligentní tvory, kteří se táží, pak korekce vašich DNA je otázkou několika příštích staletí.

   Můžeš prosím uvézt hlavní energie v morfickém poli země dvou ocasného lva, které je naší úlohou vyrovnat, či jinak zpracovat?

   Jde o dvě základní energie. Energie viny a energii strachu z rozhodnutí.

   Můžeš prosím určit vznik a nebo prvotní příčinu tohoto strachu? Energie viny má pravděpodobně původ v civilizaci Thuata Danan v souvislosti se 4.migrační vlnou z Atlantidy.

   Ano.

   A energie strachu má původ tamtéž?

   Ne, ústřední morfické pole této druhé energie je vázáno na akt vraždy krále Boleslava.

   Prosím můžeš ještě specifikovat z kolika procent je již vyrovnána, jestliže energie viny je vyrovnána z 86%?

   Vyrovnána ze 38%.

   Děkuji.

   Můžeš nám prosím poskytnou více informaci o vraždě krále Boleslava?

   Dostupné informace, které jsou vám k dispozici ve vašich datových bankách vašeho světa, jsou z drtivé většiny případů kompatibilní se skutečnosti.

   Děkuji.

   Můj syn Luděk objevil asi před měsícem, v době kdy na tom byl velmi špatně po zdravotní stránce, místo kde vyvěrá silná ozdravující energie. Bylo by vhodné a dobré toto místo využít ve prospěch více lidí?

   Každé takovéto místo si své lidi přivolá. Není třeba v této chvíli vytvářet nějaké dramatické aktivity. Morfické pole tohoto místa přivolá ty, kteří budou potřebovat pomoc.

   Ještě se vrátí k otázce vyřešení strachu z rozhodnutí a chci se zeptat, jestli by bylo cestou bylo přijetí zodpovědnosti za vlastní život jednotlivých občanů. Jestli tohle je cesta k vyrovnání této energie.

   Je to určitě cesta, jedna z mnoha, ale ne ta nejefektivnější. Nejefektivnější cesta spočívá ve zharmonizování a vybalancování hemisferických vazeb mezi Českem a Slovenskem.

   Děkuji.

   Existují skupiny lidí, nebo mimozemských bytostí, které v současné době blokují cestu lidstva směrem k pozitivnímu vývoji. Pokud ano, tak kdo to je a jestli máme možnost, nějakým způsobem, jejich činnost ovlivnit ve prospěch lidí.

   Zde jde o principiálně koncepční pochopení této záležitosti. Jistě že existují blokují prvky. Tyto blokující prvky ovšem neexistují proto, aby blokovali a ubližovali, ale existují proto, aby svojí blokací sofistikovali, tedy vytvářeli prostředí pro zkvalitňování vnitřních vazeb v těch, kteří jsou blokováni. Jde tedy o službu.

   A na straně Slovenského národa, které jsou to dominantní úlohy, které by měl Slovenský národ vyřešit?

   Slovenský národ je národ, který se v současné době velmi podceňuje. Slovenský národ by měl učinit velký pokrok v schopnosti akceptovat svojí vlastní velikost a své možnosti. Aby tato akceptace se stala realitou, je potřeba aby Slovenský národ na své buňkové úrovni individualit, tedy lidí, tedy osob tohoto národa, realizoval aktivnější a kvalitnější formu komunikace sama se sebou. Tato vnitřní komunikace, dosáhne li pořadované kvality, ustanoví lepší formu objektivní komunikace, směrem do okolí, která je také velmi potřeba. Slovenský národ se v jisté době nejbližší budoucnost, pakliže se mu bude dařit na této rovině cesty a vývoje, se stane pozitivním zprostředkovatelem v náročném dialogu mezi zemí Českou a Rakouskem.

   Znamená to tedy, že mezi Českou zemí a Rakouskem zůstává velmi nevyřešených otázek. Souvisí to s dobou, kdy Češi patřili k systému Rakousko Uherska?

   Ano, velmi správně, jde o nevyřešené komunikační prvky vázané na osamostatnění se, rok 1918.

   Předtím jsi nám specifikoval energie viny a strachu, můžeš takto definovat i náš vztah s Rakouskem, případně Slovenskem?

   Problém je samozřejmě na obou dvou stranách. Ze strany Rakouska jde o nezpracované energie pýchy a energie nesvobody a také energie jistého druhu bezmoci, kdy přihlíželi procesu, který byl nezvratitelný a který byl nutný. Ze strany Česka jde o nezpracovanou energii komunikace směrem k Rakouskému národu, která přetrvává do vašich dnešních času. A také energii ega, částečně pýchy a to z důvodů neschopnosti poděkovat Rakouskému národu za základnu, kterou vytvořila Rakousko Uherská monarchie. Nebýt této základny, nebylo by možné ustanovit Český národ v takovém profilu, v jakém ustanoven byl a Český národ vděčí za hluboké zkušenosti, na různých úrovních lidského konáních právě této Rakousko Uherské monarchii. Absence tohoto poděkování je velkou chybou Českého národa.

   Děkuji, můžeš takto prosím definovat Česko Slovenský vztah?

   I když se vám to možná bude zdát velmi nepravděpodobné, ale v rovině vztahu Česka a Slovenska, tedy levé a pravé hemisferické oblasti země dvouocasého lva, není až tak intenzivní nesrovnalost, jako tomu je například mezi Rakouskem a Českem. Spíše jde o technické ustanovení jistých harmonizačních článků mezi těmito zeměmi, především na úrovni komunikace a na úrovni politické koncepce.

   Mohl by jsi ještě pro kolegy ze Slovenská definovat vztah mezi Rakouskem a Slovenskem?

   Pravá hemisferické oblast země dvouocasého lva nemá nějaký závažný problém s Rakouskou stranou, ale je zářným příkladem sympatické morfické rezonance, protože paralelizuje problém Česka a Rakouska ve vlastním vztahu s Maďarskem.

   Mohl by jsi nám říci o smrti Jana Masaryka, zda to byl násilná či dobrovolný čin?

   Zvažuji v jako formě odpovím na tuto otázku. Sdělím, že šlo o násilný čin.

   A kdo za ním stál?

   Toto nemohu sdělit v současné době.

   Mohl by jsi nám, pro ty Slovenské kolegy, kteří jsou nepřítomni, odpovědět na otázku, jaký problém je mezi Slovenskem a Maďarskem?

   To, že tito jedinci nejsou přítomni má svůj hluboký důvod, proto na tuto otázku neodpovím.

   Chtěl bych se prosím zeptat, jestli je koncept rodové osady, složené z jednotlivých rodových statků je životaschopný v podmínkách České republiky a jaké místo by bylo nejvhodnější pro jeho provedení.

   Ještě prosím jednou opakujte otázku.

   Zda je koncept rodové osady, složené z jednotlivých rodových statků životaschopný v podmínkách České republiky a jaké místo by bylo nejvhodnější pro jeho provedení..

   Tato koncepce není špatná, protože je to má vlastní koncepce ideje, kterou jsem vložil do mnoha lidských bytostí po celé planetě, ale tato koncepce bude možná až po událostech vázaných na rok 2012.

   Do té doby se tedy o její vytvoření nemáme pokoušet?

   Bylo by možné izolovaným způsobem ve formě experimentu a nebo v jisté lokalizované a individuální aktivity, ale pouze v lokalizované bázi, nikoli z celoplošného hlediska.

   Ideální místo k tomuto projektu je jaké?

   Těch míst je celá řada. Určitě by to byla oblast vrchů, které se táhnou nedaleko místa Hulín.

   Jaké energie stály za zánikem celého řádu Templářů a jejich posledního představitele „Žaka Dimoé“?

   Tyto síly jsou součástí systému, který fungoval již v této době a je definován jako Babylonské bratrstvo.

   Jaký je původ Turínského plátna?

   Turínské plátno je produktem experimentu s fotografickými záležitostmi Leoparda Da Vinciho.

   Můžu se zeptat na osobu, která je na tomto plátně zobrazena?

   Je to sám Leonardo Da Vinci.

   Můžeš mi prosím prozradit mé životní poslání?

   To bych prozradila své vlastní ideologické koncepce, které ode mne k tobě směřují. Uvědom si, že já jsem stvořitelem tvého světa a tudíž i tebe. Je to tvoje výzva, tvá výzva tě směřuje k tomu, abys poznal svůj život a své poslání. Pochopit a přijmout poslání svého vlastního života, tedy vývojovou koncepci tvého ducha v dané inkarnaci je jednou z nejzásadnější a nejdůležitějších úloh každého člověka a je to také úloha jedna z nejtěžších. A já ti přeji hodně úspěchů a máš mou velkou podporu na této cestě.

   Asi v roce 1983, nebo 1984 jsem prožíval 20 ti hodinové výslechy státní bezpečnosti. Otázka zní, proč jsem to prožil a co my to mělo říct a jestli mi to něco mělo říct, tak jestli jsem si z toho vzal nějaké poučení a nebo na tom musím ještě nějak pracovat?

   Jsi člověk velkého ducha velkého srdce, dívám li se do matrixu tvého ducha, pak vidím, že tyto zkoušky byly vedené pochopitelně k ryzosti tvého charakteru. Tvůj charakter byl zocelován těmito zkouškami, které tě připravovali pro tvůrčí a kreativní proces v dalším desetiletém a dvacetiletém období tvého života, které pokračuje do současné doby. Lze říci, že máš zcela za sebou a zcela usmířeným způsobem, morfické pole vázané na rok 83 a 84.

   Inteligence, kterou nazýváme draci. Jsou dnes, právě tady a právě teď v inkarnaci mezi námi?

   Nerozumím.

   Mluvili jsme o inteligenci, kterou jsme nazývali draci, která žije v 6. a 7. dimenzi. Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou duše této inteligence inkarnovány sem do 3. dimenze, mezi nás.

   Nejsou, ale nevím, jestli byla přesně položena otázka, vzhledem k ustanovení těchto forem inteligence do 6. a 7. dimenze. Oni jsou součástí i vašeho světa.

   Děkuji.

   Jako skupina jsme velmi uvažovali, jestli je vhodné se spojit s mimozemskou civilizací, která kontaktovala našeho učitele. Je li to možné, můžeme tě požádat o tento kontakt?

   Sdělíte-li jméno této civilizace.

   Myslím, že jej nevíme.

   Sdělte mi prosím průběh a nebo příběh.

   Náš učitel mluvil o tom, že v nedávné době byl kontaktován mimozemskou civilizací. Původně si myslel, že měl sen, kdy ho navštívil mimozemšťan…

   Naladila jsem se na tento příběh a umožním vám spojení. Zároveň vám přeji mnoho úspěchů v plnění zkoušek vašeho matrixu vaší reality.

   Děkujeme, bylo nám ctí.

   [hr]
   Kontakt z léta 2007 byl zprostředkován přes J. Chvátala (Matrix-2001.cz). Otázky kladlo více lidí.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 0 vlákna odpovědí
Odpověď na: Channeling s Rimidou – II. část
Osobní informace:
71 + = 76

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account